Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > ZÁMĚR PRONÁJMU – objekt č.p. 199 v Masečíně

ZÁMĚR PRONÁJMU – objekt č.p. 199 v MasečíněOznámení

Městys Štěchovice v souladu s § 39 odst.1 zák. č. 128/2000Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje

ZÁMĚR PRONAJMOUT

Nemovitý a movitý majetek dle inventury – objekt č.p. 199 v Masečíně s p.p.č. 41/7 v k. ú. Masečín, obec Štěchovice u Prahy o zapsané výměře 139m2

Další upřesnění:

·         Plocha pronájmu: viz Příloha č. 1 tohoto záměru

·         Parkování: 1 neplacené parkovací místo před nemovitostí

·         Vytápění: elektrokotel

·         Termín zahájení pronájmu, dle dohody, předpoklad:  1. 6. 2023

·         Doba pronájmu: na dobu určitou 3 roky

·         Minimální výše nájemného 3.500,- Kč/měsíčně

·         Vybraný uchazeč je povinen při uzavření smlouvy složit kauci ve výši 20tis.Kč

·         Náklady za služby poskytované v souvislosti s provozem předmětu nájmu hradí nájemce přímo jejich dodavatelům v souladu s instalovanými měřidly (elektroměr, vodoměr)

·         Smlouva o nájmu nemovitosti: viz Příloha č. 2

 

K nabídce je třeba přiložit:

·         V samostatně uzavřené obálce návrh výše nájemného, kterou je uchazeč ochoten platit.

·         Podnikatelský záměr na objekt. Objekt není přizpůsoben k trvalému bydlení.

·         Doklad o oprávnění k podnikání k uvedenému podnikatelskému záměru, reference popř. zkušenosti z oboru.

 

Nabídky na pronájem se zasílají doporučeně poštou nebo se podávají osobně na úřadu městyse Štěchovice

do 15. 5. 2023. Žádost bude předána v zalepené obálce označené viditelným nápisem

„Nájem č.p. 199 – neotvírat“ na přední straně obálky. S možnými dotazy je možno se obrátit na Úřad městyse Štěchovice tel. 257 740 403 pí. Rožníčková.

Termín prohlídky po předchozí dohodě.

O výběru nejvhodnější nabídky rozhodne Rada městyse Štěchovice v souladu zák. č. 128/2000Sb. o obcích. Rozhodujícím kritériem pro výběr nájemce je výše navrhované ceny za pronájem a účel nájmu.

 

Záměr byl projednán a schválen zastupitelstvem městyse Štěchovice dne 3. 4. 2023.

 

Příloha 1.png

Smlouva o nájmu nemovitostí objekt čp 199.doc