Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Městys Štěchovice vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Městys Štěchovice vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahuMěstys Štěchovice vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 1/2023

„Rekonstrukce střechy objektu úpravny vody Štěchovice“

 

1.       Identifikace zadavatele

Název:                           Městys

Sídlo:                             Hlavní 3

IČ:                                   00241725  

Kontaktní osoba:       starostka Kateřina Rožníčková

e-mail: info@ou-stechovice.cz

 

 

2.       Vymezení předmětu plnění a požadavků zadavatele

·         Předmětem je rekonstrukce střechy objektu úpravny vody ve Štěchovicích. Předkládaná projektová dokumentace řeší rekonstrukci střechy objektu bez č.p. Stavba je samostatně stojící objekt na rovinatém pozemku parc.č.st. 603 v k.ú. Štěchovice. Objekt má obdélníkový půdorys, částečně podsklepený s jedním nadzemním podlažím. Zastřešení objektu je plochou střechou se zděnou třístrannou atikou. Při rekonstrukci dojde k opravě atiky a provedení nového ztužujícího ŽB věnce. Bude odstraněna stávající skladba střechy se střešní krytinou z asfaltových modifikovaných pásů. Nová typová skladba střechy bude systému DEK. Objekt slouží jako úpravna pitné vody pro Městys Štěchovice. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 projektová dokumentace.

·         Při pracích na plnění zakázky budou respektovány požadavky zadavatele, jeho zaměstnanců a pověřených zástupců, zhotovitel je povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní předpisy objednatele.

·         Předpokládaná hodnota zakázky 1.000.000, - Kč bez DPH.

 

 

 Text výzvy ke stažení zde

6.  

 

10.   Přílohy zadávacích podmínek:

·         Příloha č.1 – projektová dokumentace

·         Příloha č.2 – Krycí list nabídky

·         Příloha č. 3 – položkový rozpočet k ocenění

·         Příloha č. 4 - Čestná prohlášení

 

 

Kateřina Rožníčková

        Starostka

 

 

Ve Štěchovicích dne   11.4.2023           

Příloha č. 2_Krycí list nabídky (1).docx

Příloha č. 3 – položkový rozpočet k ocenění.xlsx

Příloha č. 4 - Čestná prohlášení.docx

Příloha č.1..doc

Příloha č.1.1..doc

1.pdf

2.pdf

3.pdf

4.pdf

5.pdf

6.pdf

7.pdf

8.pdf

9.pdf

10.pdf

Skladba-8920-22-09-2022-13-21-44.pdf

Rekonstrukce strechy upřesnění typové skladby.pdf