Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Plánované akce do konce roku 2023
28
Plánované akce do konce roku 2023
29
Plánované akce do konce roku 2023
30
Plánované akce do konce roku 2023
1
Plánované akce do konce roku 2023
2
Plánované akce do konce roku 2023
3
Plánované akce do konce roku 2023
4
Plánované akce do konce roku 2023
5
Plánované akce do konce roku 2023
6
Plánované akce do konce roku 2023
7
Plánované akce do konce roku 2023
8
Plánované akce do konce roku 2023
9
Plánované akce do konce roku 2023
10
Plánované akce do konce roku 2023
11
Plánované akce do konce roku 2023
12
Plánované akce do konce roku 2023
13
Plánované akce do konce roku 2023
14
Plánované akce do konce roku 2023
15
Plánované akce do konce roku 2023
16
Plánované akce do konce roku 2023
17
Plánované akce do konce roku 2023
18
Plánované akce do konce roku 2023
19
Plánované akce do konce roku 2023
20
Plánované akce do konce roku 2023
21
Plánované akce do konce roku 2023
22
Plánované akce do konce roku 2023
23
Plánované akce do konce roku 2023
24
Plánované akce do konce roku 2023
25
Plánované akce do konce roku 2023
26
Plánované akce do konce roku 2023
27
Plánované akce do konce roku 2023
28
Plánované akce do konce roku 2023
29
Plánované akce do konce roku 2023
30
Plánované akce do konce roku 2023
31
Plánované akce do konce roku 2023
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Městys Štěchovice vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Městys Štěchovice vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahuMěstys Štěchovice vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 1/2023

„Rekonstrukce střechy objektu úpravny vody Štěchovice“

 

1.       Identifikace zadavatele

Název:                           Městys

Sídlo:                             Hlavní 3

IČ:                                   00241725  

Kontaktní osoba:       starostka Kateřina Rožníčková

e-mail: info@ou-stechovice.cz

 

 

2.       Vymezení předmětu plnění a požadavků zadavatele

·         Předmětem je rekonstrukce střechy objektu úpravny vody ve Štěchovicích. Předkládaná projektová dokumentace řeší rekonstrukci střechy objektu bez č.p. Stavba je samostatně stojící objekt na rovinatém pozemku parc.č.st. 603 v k.ú. Štěchovice. Objekt má obdélníkový půdorys, částečně podsklepený s jedním nadzemním podlažím. Zastřešení objektu je plochou střechou se zděnou třístrannou atikou. Při rekonstrukci dojde k opravě atiky a provedení nového ztužujícího ŽB věnce. Bude odstraněna stávající skladba střechy se střešní krytinou z asfaltových modifikovaných pásů. Nová typová skladba střechy bude systému DEK. Objekt slouží jako úpravna pitné vody pro Městys Štěchovice. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 projektová dokumentace.

·         Při pracích na plnění zakázky budou respektovány požadavky zadavatele, jeho zaměstnanců a pověřených zástupců, zhotovitel je povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní předpisy objednatele.

·         Předpokládaná hodnota zakázky 1.000.000, - Kč bez DPH.

 

 

 Text výzvy ke stažení zde

6.  

 

10.   Přílohy zadávacích podmínek:

·         Příloha č.1 – projektová dokumentace

·         Příloha č.2 – Krycí list nabídky

·         Příloha č. 3 – položkový rozpočet k ocenění

·         Příloha č. 4 - Čestná prohlášení

 

 

Kateřina Rožníčková

        Starostka

 

 

Ve Štěchovicích dne   11.4.2023           

Příloha č. 2_Krycí list nabídky (1).docx

Příloha č. 3 – položkový rozpočet k ocenění.xlsx

Příloha č. 4 - Čestná prohlášení.docx

Příloha č.1..doc

Příloha č.1.1..doc

1.pdf

2.pdf

3.pdf

4.pdf

5.pdf

6.pdf

7.pdf

8.pdf

9.pdf

10.pdf

Skladba-8920-22-09-2022-13-21-44.pdf

Rekonstrukce strechy upřesnění typové skladby.pdf