Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28
Plánované akce do konce roku 2023
29
Plánované akce do konce roku 2023
30
Plánované akce do konce roku 2023
31
Plánované akce do konce roku 2023
1
Plánované akce do konce roku 2023
2
Plánované akce do konce roku 2023
3
Plánované akce do konce roku 2023
4
Plánované akce do konce roku 2023
5
Plánované akce do konce roku 2023
Pozvánka - přednáška o fotovoltaice v MFC 5.9.2023
6
Plánované akce do konce roku 2023
7
Plánované akce do konce roku 2023
8
Plánované akce do konce roku 2023
9
Plánované akce do konce roku 2023
10
Plánované akce do konce roku 2023
11
Plánované akce do konce roku 2023
12
Plánované akce do konce roku 2023
13
Plánované akce do konce roku 2023
14
Plánované akce do konce roku 2023
15
Plánované akce do konce roku 2023
16
Plánované akce do konce roku 2023
17
Plánované akce do konce roku 2023
18
Plánované akce do konce roku 2023
19
Plánované akce do konce roku 2023
20
Plánované akce do konce roku 2023
21
Plánované akce do konce roku 2023
22
Plánované akce do konce roku 2023
23
Plánované akce do konce roku 2023
24
Plánované akce do konce roku 2023
25
Plánované akce do konce roku 2023
26
Plánované akce do konce roku 2023
Matrika uzavřena 26.9.-2.10.2023
27
Plánované akce do konce roku 2023
Matrika uzavřena 26.9.-2.10.2023
28
Plánované akce do konce roku 2023
Matrika uzavřena 26.9.-2.10.2023
29
Plánované akce do konce roku 2023
Matrika uzavřena 26.9.-2.10.2023
30
Plánované akce do konce roku 2023
Matrika uzavřena 26.9.-2.10.2023
1
Plánované akce do konce roku 2023
Matrika uzavřena 26.9.-2.10.2023
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VEDOUCÍ TECHNICKÝ PRACOVNÍK ÚDRŽBY

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VEDOUCÍ TECHNICKÝ PRACOVNÍK ÚDRŽBY 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Starostka městyse Štěchovice podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 29. 5. 2023 výběrové řízení na obsazení místa

 

VEDOUCÍ TECHNICKÝ PRACOVNÍK ÚDRŽBY

 

Označení zaměstnavatele: Městys Štěchovice, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice

 

Druh práce: vedoucí technický pracovník údržby

-vedení pracovníků údržby obce

-práce spojené s údržbou majetku obce a údržba veřejných prostranství včetně veřejné zeleně, vzrostlých stromů

-práce spojené s údržbou objektů a vybavení, údržba svěřených strojů a přístrojů

 

Místo výkonu práce: katastrální území městyse Štěchovice, k. ú. Štěchovice u Prahy a Masečín

 

Pracovní úvazek: pracovní poměr na celý úvazek, 3 měsíční zkušební doba

 

Platová třída odpovídající druhu sjednané práce: platová třída 9. v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění v závislosti na zkušenostech a praxi.

 

Předpoklady pro výkon práce:

- státní občan ČR nebo cizí státní občan, který má trvalý pobyt na území ČR, a je

starší 18 let,

- bezúhonnost,

- způsobilost k právním úkonům

-střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem technického nebo stavebního zaměření s praxí v oboru

- řidičské oprávnění skupiny B a T

- schopnost vykonávat práci s motorovou pilou, křovinořezem, sekačkou apod.

- údržbářská zručnost

- časová flexibilita (v případě nutnosti práce přes čas např. úklid po kulturních akcích, úklid sněhu apod.)

 

Další předpoklady pro výkon práce:

- řídící a organizační schopnosti a zkušenosti s vedením

- komunikativnost, vstřícný přístup k občanům,

- samostatnost, zodpovědnost, rozhodnost,

- pozitivní přístup k řešení problémů a organizační schopnosti

- aktivní zájem o údržbu obce a vlastní iniciativa

- uživatelské znalosti práce na PC

 

Přihláška uchazeče musí obsahovat:

- jméno, příjmení, titul,

- datum a místo narození,

- státní příslušnost,

- místo trvalého pobytu (adresa současného bydliště, pokud je odlišné od místa TP),

- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

- kontakt (telefon, e-mail),

- datum a podpis uchazeče.

 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech technického směru

-  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

-  ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Nabízíme:

5 týdnů dovolené (200 hodin)

Stravovací paušál

Osobní ohodnocení

Čtvrtletní odměny dle výkonu

 

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody, nástup možný ihned.

 

Lhůta pro podání přihlášky: do 30. června 2023 do 12 hodin.

 

Přihlášku je možné zaslat písemně v uzavřené obálce na adresu Úřad městyse Štěchovice, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice nebo na stejnou adresu osobně na podatelnu Úřadu městyse Štěchovice. Obálka bude označena „výběrové řízení – vedoucí technický pracovník údržby“ ve výše uvedené lhůtě.

 

Přihláška, která nebude obsahovat požadované náležitosti, nebude přijata do hodnocení.
Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

 

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodů zrušit, případně veškeré přijaté přihlášky odmítnout, a to kdykoliv v průběhu i po vyhodnocení výběrového řízení.
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení je též zveřejněno na elektronické úřední desce městyse Štěchovice www.stechovice.info

 

 

 

První kolo výběrového řízení bude probíhat bez účasti uchazečů formou posouzení zaslaných písemných přihlášek a materiálů výběrovou komisí jmenovanou k tomuto účelu.

Vybraní uchazeči z prvního kola budou vyzváni telefonicky či e-mailem k účasti na výběrovém řízení k osobnímu pohovoru.

 

 

V případě dotazů můžete kontaktovat starostku městyse Štěchovice,

Kateřinu Rožníčkovou, mobil 604 329 388

 

 

 

Ve Štěchovicích dne 29.5.2023

 

 

 

Kateřina Rožníčková, v.r.

starostka městyse Štěchovice