Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Městys a samospráva > Samospráva > Zastupitelstvo

Zastupitelstvo 2022 - 2026

Pavel Zeman        tel: 602 354 612

RNDr. Jiří Malý   

Dolanský Josef

Břicháček David

Mgr. Hana Králíková

Jiří Ambros

Ing. Antonín Adam

PhDr. Vomáčková  Helena Ph.D.

Bc. Olga Procházková  tel.: 602 580 963

Miloslava Vlková  

Jana Braná

Bureš Vladimír

Kateřina Rožníčková   tel.: 604 329 388

Stanislav Žemlička  

Marková Jaroslava

 

Dokumenty

zápis a usnesení zastupitelstva 28.2.2024

zápis a usnesení zastupitelstva 29.4.2024

zápis a usnesení zastupitelstva 26.6.2024

 

zápis a usnesení zastupitelstva 25.1.2023

 zápis a usnesení zastupitelstva 3.4.2023

zápis a usnesení zastupitelstva 21.6.2023

zápis a usnesení zastupitelstva 11.9.2023

zápis a usnesení zastupitelstva 6.12.2023

 

zápis a usnesení zastupitelstva 22.2.2022

zápis a usnesení zastupitelstva 9.5.2022

zápis a usnesení zastupitelstva 20.6.2022

zápis a usnesení zastupitelstva 19.9.2022

zápis a usnesení ustanovujícího zastupitelstva 17.10.2022

zápis a usnesení zastupitelstva 12.12.2022

 

zápis a usnesení zastupitelstva 4.3.2021

zápis a usnesení zastupitelstva 14.4.2021

zápis a usnesení zastupitelstva 16.6.2021

zápis a usnesení zastupitelstva 20.9.2021

zápis a usnesení zastupitelstva 10.11.2021

zápis a usnesení zastupitelstva 7.12.2021

 

zápis a usnesení zastupitelstva 22.1.2020

zápis a usnesení zastupitelstva 11.3.2020

zápis a usnesení zastupitelstva 3.6.2020

zápis a usnesení zastupitelstva 30.6.2020

zápis a usnesení zastupitelstva 21.9.2020

zápis a usnesení zastupitelstva 5.10.2020

zápis a usnesení zastupitelstva 23.11.2020

zápis a usnesení zastupitelstva 14.12.2020

 

 

zápis a usnesení zastupitelstva 12.2.2019

zápis a usnesení zastupitelstva 28.3.2019

zápis a usnesení zastupitelstva 10.6.2019

zápis a usnesení zastupitelstva 19.8.2019

Zápis a usnesení zastupitelstva 14.10.2019

zápis a usnesení zastupitelstva 11.12.2019

 

zápis a usnesení zastupitelstva 6.12.2018

zápis a usnesení z ustavujícího zastupitelstva 26.10.2018

zápis a usnesení zastupitelstva 8.1.2018

Zápis a usnesení zastupitelstva 26.3.2018

Zápis a usnesení zastupitelstva 7.6.2018

zápis a usnesení zastupitelstva 19.7.2018

 

Zápis a usnesení zastupitelstva 6.3.2017

zápis a usnesení zastupitelstva 25.5.2017

zápis a usnesení zastupitelstva 12.6.2017

zápis a usnesení zastupitelstva 4.9.2017

zápis a usnesení zastupitelstva 23.10.2017

 

zápis a usnesení zastupitelstva z 25.2.2016

zápis a usnesení zastupitelstva 7.4.2016

Zápis a usnesení  zastupitelstva 31.5.2016

zápis a usnesení zastupitelstva 11.7.2016

zápis a usnesení zastupitelstva 6.10.2016

zápis a usnesení zastupitelstva 12.12.2016

 

 

zápis a usnesení zastupitelstva z 5.3.2015

zápis a usnesení zastupitelstva 31.3.2015

zápis a usnesení zastupitelstva ze dne 19.5.2015

zápis a usnesení zastupitelstva 25.6.2015

zápis a usnesení zastupitelstva 23.9.2015

zápis a usnesení zastupitelstva 8.12.2015

 

Zápis a usnesení 15.12.2014

zápis Ustavující zastupitelstvo 7.11.2014

zápis a usnesení zastupitelstva 25.9.2014

zápis a usnesení zastupitelstva 11.8.2014

Zápis a usnesení zastupitelstva 23.6.2014

zápis a usnesení zastupitelstva 29.5.2014

+ výzva - příloha k zápisu 29.5.2014

 zápis z veřejného zasedání 13.3.2014.pdf

 

zápis a usnesení zastupitelstva 16.12.2013

zápis a usnesení zastupitelstva z 29.8.2013

zápis a usnesení zastupitelstva z 22.7.2013

zápis a usnesení zastupitelstva 22.4.2013

zápis a usnesení zastupitelstva 28.1.2013

zápis a usnesení zastupitelstva 20.12.2012

zápis a usnesení zastupitelstva 14.9.2012

zápis a usnesení zastupitelstva 18.6.2012

zápis a usnesení zastupitelstva 23.4.2012

zápis a usnesení zastupitelstva 7.3.2012 + příloha č.1

zápis a usnesení zastupitelstva 26.1.2012

zápis a usnesení zastupitelstva 2.12.2011 + příloha č.1 + příloha č.2 + příloha č.3

zápis a usnesení zastupitelstva 1.11.2011

zápis a usnesení zastupitelstva 24.10.2011

zápis a usnesení zastupitelstva 22.9.2011

zápis a usnesení zastupitelstva 22.6.2011 + příloha č.1 + příloha č.2 + příloha č.3

zápis a usnesení zastupitelstva 28.4.2011

zápis a usnesení zastupitelstva 10.3.2011 + příloha č.1 + příloha č.2 + příloha č.3

zápis a usnesení zastupitelstva 17.12.2010

zápis a usnesení zastupitelstva 30.11.2010

zápis a usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva 5.11.2010

 

Zápis a usnesení zastupitelstva ze dne   6.05.2010 -     ke stažení zde ve formátu PDF

Zápis a usnesení zastupitelstva ze dne 10.02.2010 -     ke stažení zde ve formátu PDF

Zápis a usnesení zastupitelstva ze dne 19.11.2009 -     ke stažení zde ve formátu PDF

 

Odměny zastupitelů - nařízení vlády

 

 

Pravomoc obecního zastupitelstva:

§84

(1) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (§35 odst. 1)

(2) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno

a) schvalovat program rozvoje územního obvodu obce,

b) schvalovat územní plán obce a regulační plán[28] a vyhlašovat jejich závazné části obecně závaznou vyhláškou,

c) schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce,

d) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,

e) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,

f) schvalovat zakladatelskou listinu, zakladatelskou smlouvu, společenskou smlouvu[29] a stanovy obchodních společností a dalších právnických osob, které obec hodlá založit, a rozhodovat o účasti obce v již založených právnických osobách,

g) delegovat zástupce obce, s výjimkou §102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,

h) navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,

i) vydávat obecně závazné vyhlášky obce,

j) rozhodovat o vyhlášení místního referenda,

k) navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí,

l) stanovit počet členů rady obce,

m) volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce,

n) určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni,

o) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,

p) volit starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,

r) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,

s) zřizovat a zrušovat obecní policii,

t) rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,

u) rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,

v) udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,

x) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce,

y) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů.

(3) Není-li zřízena rada obce, vydává nařízení obce zastupitelstvo obce.

(4) Zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti obce mimo pravomoce vyhrazené radě obce podle §102 odst. 2.

(5) Zastupitelstvo obce rozhoduje o zrušení usnesení rady obce, jsou-li mu předložena k rozhodnutí podle §105 odst. 1.

§85

Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech:

a) nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,

b) poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,

c) poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,

d) uzavření smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec účastníkem,

e) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,

f) vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000 Kč,

g) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,

h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,

i) postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,

j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení,

k) zastavení nemovitých věcí,

l) emise komunálních obligací.

§86

zrušen

§87

K platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce.

§88

zrušen

§89

(1) Nesejde-li se zastupitelstvo obce po dobu delší než 6 měsíců tak, aby bylo schopno se usnášet, Ministerstvo vnitra je rozpustí. Proti tomuto rozhodnutí může obec podat žalobu k soudu.

(2) Nebude-li zastupitelstvo obce nebo jiný orgán obce postupovat v souladu s rozhodnutím přijatým v místním referendu konaném v záležitosti samostatné působnosti obce, vyzve ředitel krajského úřadu zastupitelstvo obce, aby do 2 měsíců zjednalo nápravu. Jestliže tak zastupitelstvo obce neučiní, oznámí krajský úřad neprodleně tuto skutečnost Ministerstvu vnitra, které zastupitelstvo obce rozpustí. Proti tomuto rozhodnutí může obec podat žalobu k soudu.

(3) Do doby, než bude zvoleno nové zastupitelstvo obce, popřípadě určen správce obce podle §98, vykonává rada obce svou pravomoc podle §102 odst. 2 a 3. Není-li rada obce zvolena, vykonává starosta pravomoc podle §107 odst. 1. Není-li zvolen starosta, vykonává tuto pravomoc jiný člen zastupitelstva obce, kterého tím zastupitelstvo obce pověří.

§90

Poklesne-li počet členů zastupitelstva obce o více než polovinu, popřípadě pod 5 a zastupitelstvo obce nemůže být doplněno z náhradníků, oznámí obecní úřad neprodleně tuto skutečnost krajskému úřadu. V takovém případě nemůže zastupitelstvo obce rozhodovat o záležitostech podle §84 a 85.

§91

(1) Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce svolává dosavadní starosta tak, aby se konalo do 15 dnů od vyhlášení výsledků voleb, popřípadě do 15 dnů od právní moci usnesení soudu o stížnosti proti vydání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva v obci.[31] Ustavujícímu zasedání předsedá zpravidla nejstarší člen zastupitelstva obce do doby, než je zvolen starosta nebo místostarosta. Ustavující zasedání zastupitelstva obce zvolí starostu, místostarostu a další členy rady obce.

(2) Jestliže nebude ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce svoláno ve lhůtě uvedené v odstavci 1, učiní tak ředitel krajského úřadu.

§92

(1) Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce. Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla řídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce, nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu.

(2) Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce podle odstavce 1, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva obce.

(3) Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Jestliže při zahájení jednání zastupitelstva obce nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva obce. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání. Svolá se postupem podle odstavce 1 nebo 2.

§93

(1) Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým.

(2) Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

(3) Požádá-li na zasedání zastupitelstva obce o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec, nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.

§94

(1) Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové, rada obce a výbory.

(2) O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo obce.

§95

(1) O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.

(2) Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.

§96

Zastupitelstvo obce vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání zastupitelstva obce.

§97

Obec informuje občany o činnosti orgánů obce na zasedání zastupitelstva obce a dále jiným způsobem v místě obvyklým.

§98

(1) Ředitel krajského úřadu jmenuje správce obce z řad zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu,

a) neuskuteční-li se v obci vyhlášené volby pro nedostatek kandidátů na členy zastupitelstva obce nebo proto, že nebyla ustavena okrsková volební komise,[32]

b) dojde-li k rozpuštění zastupitelstva obce podle §89,

c) zanikne-li mandát všem členům zastupitelstva obce a na uprázdněné mandáty nenastoupí náhradníci,

d) není-li zvolen starosta do 6 měsíců od ustavujícího zasedání, popřípadě ode dne, kdy byl odvolán starosta nebo se funkce vzdal,

e) dojde-li k počátku kalendářního roku ke sloučení obcí nebo k oddělení části obce.

(2) Správce obce zabezpečuje výkon přenesené působnosti, jde-li o obec, kde není tajemník obecního úřadu, a dále úkoly v oblasti samostatné působnosti podle §84 odst. 2 písm. c) a §102 odst. 2 a 3. Správce obce je v čele obecního úřadu. Jde-li o obec, kde byla zřízena funkce tajemníka obecního úřadu (§110), je tajemník podřízen správci obce.

(3) Správce obce zůstává zaměstnancem kraje. Osobní výdaje spojené s výkonem funkce správce obce hradí kraj.

(4) Ředitel krajského úřadu kontroluje činnost správce obce.

(5) Činnost správce obce končí dnem ustavujícího zasedání zastupitelstva obce (§91) nebo dnem zvolení starosty. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce podá správce obce zprávu o výkonu své funkce a o stavu hospodaření a majetku obce.

 

 

Miravčík Petr