Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7
NOC KOSTELŮ 2024
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Územní plán

Územní opatření o stavební uzávěře Štěchovice  -Masečín 

schválené  na jednání Rady  městyse Štěchovice  dne 5.2.2020 

Stavební uzávěra Štechovice-Masečin vydáni textová část

Priloha_1_grafika_SU_Stechovice.pdf

Priloha_2_vycet_pozemku_SU_Stechovice.pdf

 

 

 

 

Platný územní plán je umístěn pod návrhem pro společné jednání

 

Územní plán Štěchovice - Návrh  pro společné jednání 

(neplatný)

 

zveřejněno 6.5.2019

 

ÚP Štěchovice - textová část - 2018.pdf

2c Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, LIST 1.pdf

2c Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, LIST 2.pdf 

2b Výkres širších vztahů.pdf

2a Koordinační výkres, LIST 2.pdf

2a Koordinační výkres, LIST 1.pdf

1d Výkres pořadí změn v území (etapizace), LIST 2.pdf

1d Výkres pořadí změn v území (etapizace), LIST 1.pdf

1c Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření, LIST 2.pdf

1c Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření, LIST 1.pdf

1b4 Koncepce uspořádání krajiny, LIST 2.pdf

1b4 Koncepce uspořádání krajiny, LIST 1.pdf

1b3 Koncepce technické infrastruktury, LIST 2.pdf

1b3 Koncepce technické infrastruktury, LIST 1.pdf

1b2 Koncepce dopravní infrastruktury, LIST 2.pdf

1b2 Koncepce dopravní infrastruktury, LIST 1.pdf

1b1 Hlavní výkres, LIST 2.pdf

1b1 Hlavní výkres, LIST 1.pdf

1a Výkres základního členění území, LIST 2.pdf

1a Výkres základního členění území, LIST 1.pdf

 

 

 

Platný ÚP

textová část změna č.2.

textová část změna č.3.

Vzhledem k rozsahu, podrobnostem a reálným možnostem internetu bylo možné zveřejnit územní plán na internetu pouze následující omezenou formou. Nahlédnout do podrobnějšího provedení je možné na Úřadu městyse Štěchovice a na Stavebním úřadu městyse Štěchovice.

 Štěchovice Masečín  Třebenice

 

Masečín - jih Masečín - sever