Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Zájmová činnost a spolky > TJ Štěchovice

 

 

 tj 1.png

Tělovýchovná jednota Štěchovice, z.s.

Vltavská 388, 252 07 Štěchovice

IČO: 44684851

Bankovní spojení: 268977007/0300

Korespondenční adresa:

Vltavská 388, 252 07 Štěchovice

 

 tj2.png

 

Složení hlavního   výboru TJ Štěchovice

  předseda:

 Zbyněk   Broulík

 +420 602 178 333

tajemník:

 Ing.   Josef Pilík

 +420 777 265 426

 účetní:

 Renáta Braná

 +420  723 276 865

    členové:

 Pavel   Cihelka

 +420   602 262 177

 

 Robert Jelínek

 +420 737 117 340

 

Jiřina Kopřivová

 +420 724 475 788

 

Adámek Antonín

+420  725 606 672

 

 Karel   Holešta

 +420 724 104 720

 

Jednotlivé oddíly 

 

oddíl

předseda

 

    

fotbalu

  Robert Jelínek

 +420   737 117 340

    

ASPV

Jiřina Kopřivová

 +420 724 475 788

    

nohejbal

 Jakub Fotr

+420 722 553 664 

    

turistiky

 Josef Pilík

 +420 777 265 426

    

 

 

 

 

Historie tělovýchovy ve Štěchovicích

Na začátku dvacátého století chyběla mladým lidem ve Štěchovicích, kteří měli zájem o cvičení a sportování organizace, která by je sdružovala. Tento nedostatek vystihli noví přistěhovalci fotograf Ant. Ferd. Wanner a učitel Václav Přibík, kteří učinili první pokus o založení Sokolské jednoty. Dne 18. listopadu 1908 se sešla v hostinci u Vrňáků schůze, kde byl zvolen přípravný výbor. Malé pochopení občanů a obava před nedostatkem prostředků byly příčinou oddálení založení jednoty.

Ale myšlenka neusnula a po dvou letech se 16. října 1910 opět schází přípravný výbor, který 18. října 1910 zasílá stanovy ke schválení a již 24. října téhož roku byly stanovy Sokolské jednoty c.k. místodržícím pod. č.j. 26 289 schváleny.

Dne 4. prosince 1910 byla svolána ustavující valná hromada. V hostinci u Parolodě se sešlo 57 občanů. K nim o významu malých sokolských jednot promluvil stálý letní host Štěchovic, jednatel České obce sokolské Dr. Karel Heller. Přihlášku do Sokolské obce podepsalo 40 účastníků. Do výboru byli zvoleni starosta Adolf Salač, místopředseda Josef Šimsa, náčelník Bohumil Hájek, jednatel Václav Přibík, pokladník Ladislav Vávra a dalších šest členů.

14. prosince 1910 se začalo cvičit. Byli jsme zařazeni do župy Jungmannovy, zbraslavského okresu. Svépomocí se získává první nářadí. Nechybí nadšení a obětavost.

Nově vzniklá jednota se prezentuje i po stránce společenské. Konaly se přednášky, zábavy a výlety. V roce 1911 přistoupilo do jednoty dalších 20 členů. V tomto roce si členové obstarali i slavnostní kroje.

VI. sletu všesokolského v Praze v roce 1912 se zúčastnilo 21 bratří v kroji a 16 členů cvičilo prostná. Při mobilizaci 26. června 1914 odešla většina členů do války. Činnost sokolských jednot byla zastavena. V první světové válce padli čtyři členové jednoty a dva zemřeli na válečné útrapy. Byli to Nejedlý Václav, Mengr Josef, Rada Oldřich, Weigert Rudolf, Vávra Otakar a Liška Josef. Hned po vzniku České republiky v roce 1918 byla činnost jednoty obnovena. V roce 1920 měla jednota 97 členů, z nichž 18 mužů a 12 žen se tohoto roku zúčastnilo VII. Všesokolského sletu. V té době cvičily všechny mužské i ženské složky, žáci, dorost. Sokolská jednota žila neobyčejně bohatým kulturním životem. Pořádala divadelní představení, šibřinky, koncerty a estrádní večery.

V roce 1926 vznikl ve Štěchovicích Sportovní klub, který sdružoval zájemce o fotbal.

V roce 1929 jednota opustila nevyhovující sál u Parolodě a přešla do nově vybudovaného sálu na Lešanské. Sportovní a společenská činnost Sokolské jednoty byla nadále velmi bohatá. Členové cvičily nejen doma, ale také na zájezdech České obce sokolské po České republice, Slovensku a dvakrát byli v Jugoslávii.

Někteří rodáci, kteří se prosadili ve sportovních soutěžích:

Mudr. Břetislav Studnička, který kromě toho, že byl propagátorem a jedním z prvních trenérů kopané, byl i výborným jezdcem na koni. V Kocábech mezi osadami Maják a Lousiana měl pronajatou louku, kde trénoval. Na X. Všesokolském sletu v roce 1936 obsadil ve skokových soutěžích na parkuru třetí místo.

„Proda“ Procházka, majitel chemické továrničky Collit ve Štěchovicích. Jezdil výborně na kole a jako amatér vyhrál nejtěžší amatérský závod u nás Praha – Karlovy Vary – Praha (262 km).

Václav Setnička, výborný sportovec, který zůstal po 1. světové válce v Jugoslávii a na tamním 1. všesokolském sletu v roce 1922 závodil ve sportovní gymnastice a obsadil výborné šesté místo. Jako důchodce se vrátil do Štěchovic.

Po vzniku Protektorátu v roce 1939 činnost jednoty utužovala národní hrdost. O velikonocích 1942 byla činnost sokolských jednot zastavena. Po osvobození Československa se činnost jednoty  obnovila v plném rozsahu. Na XI. Všesokolském sletu nacvičovalo 19 mužů, 24 žen, 20 žáků, 25 žákyň, 10 dorostenců a 16 dorostenek.

Po roce 1948 došlo k sjednocení tělovýchovy a byla ukončena činnost Sokolské jednoty. S.K.Štěchovice se přejmenovává na Sokol Štěchovice. V dalším období probíhají další násilné organizační změny. Vznikají Dobrovolné sportovní organizace při Závodních klubech ROH a Sokol Štěchovice se přejmenovává na Dynamo Štěchovice v rámci odborového hnutí v elektrárně Štěchovice. Na konci padesátých let opět dochází ke změně názvu jednoty a Dynamo Štěchovice se mění na Vltavan Štěchovice v rámci zájmového kroužku Vltavan při Osvětové besedě. V roce 1970 dochází k poslední změně názvu na Tělovýchovnou jednotu Štěchovice.

Nově vzniklá Tělovýchovná jednota, která navázala na činnost Sokolské jednoty, sdružila již existující oddíly jako fotbal a nově vzniklé oddíly jako ZRTV, turistiky, stolního tenisu, šachy, lyžování a jachting.

Tělovýchovná jednota díky aktivitě  svých členů  dále postupně zvelebuje fotbalový areál, pořizuje autobus a další motorová vozidla pro svou činnost, kupuje areál v Novém Kníně pro oddíl jachtingu, buduje turistickou a lodní základnu v Čímské zátoce. Členové výboru  TJ ve své činnosti řeší běžnou agendu spojenou s činností TJ jako je  účetnictví, hlášení a formuláře pro nadřízené orgány, inventarizaci majetku, evidenci členské základny, agendu spojenou s provozováním motorových vozidel atd.

Velkou změnu TJ prodělala stejně jako celá společnost po roce 1989. Získali jsme svobodu a demokracii, ale do sportovního života to mělo spíše negativní dopady. Dotace do sportu se výrazně snížily, většina členů TJ se realizovala v pracovní oblasti a  tělovýchova šla trochu stranou. Důsledkem byl úbytek členů v jednotlivých oddílech, kde chyběla především mládež a střední generace. Některé oddíly zanikly.

V roce 1993 dlouholetý funkcionář a předseda TJ Štěchovice p. Arnošt Břicháček odchází z osobních důvodů z funkce a nedaří se zajistit náhradu. Zároveň výbor přichází o klubovnu v Parolodi (vráceno v restituci). Za těchto podmínek je činnost výboru omezena na minimum, nezbytné k udržení TJ, a to především díky p. Jiřímu Andrlovi. Jednotlivé oddíly pokračují v činnosti víceméně samostatně. Hrozilo zastavení dotací na provoz a údržbu.

Tato situace v nečinnosti výboru TJ prakticky trvala až do roku 2000, kdy se dalo dohromady několik nadšenců a činnost tohoto výboru organizačně obnovily. Bylo to nutné zejména z důvodu, že nadřízené sportovní orgány neměly partnera a z toho vyplývaly sankce. Dalším důvodem bylo to, že TJ vlastní nezanedbatelný majetek a na svou činnost musí neustále shánět finanční prostředky. Zároveň musela řešit a zastřešovat další podstatné náležitosti, které s tímto souvisí. Zejména je to partnerství v jednání s Obecním úřadem, možnost žádat o granty, jednání s případnými sponzory apod.

Na jednání Valné hromady TJ Štěchovice v roce 2000 byl zvolen nový výbor, předsedou TJ byl zvolen Milan Vála, tajemníkem  Ing. Josef  Pilík, hospodářem Miloš Chochola, dalšími členy pak zástupci oddílů a odborů Pavel Cihelka, Robert Jelínek st., Dr. Dušan Koutský, Marta Fialová, Václav Braný, Ing. Zdeněk Kohout. V průběhu dosavadního období se Dr. Koutský a p. Jelínek z různých důvodů svých funkcí vzdali. Naopak výbor byl doplněn o Jiřího Machatého. Kontinuita v činnosti výboru TJ a jednotlivých oddílů a odborů byla tudíž zabezpečena.

Kromě toho se hlavní výbor zabýval a zabývá těmito hlavními úkoly:

Areál sportovního hřiště

Sociální zařízení a fotbalové hřiště bylo při historické povodni 2002 zcela zničeno. Po velkém úsilí se podařilo zajistit na obnovu sociálního zařízení za pomoci investiční účelové dotace. Součástí areálu je i hospoda a turistická klubovna.  Členové fotbalového oddílu jejich příznivci odvedli velký kus práce také při obnově hrací plochy a úpravě tréninkového hřiště. Areál se podařilo oplotit, je instalována závlaha hlavního hřiště a podařilo se zatravnit tréninkové hřiště. Byl vybudován nohejbalový areál. Byly vyměněny sedačky na tribuně. Bylo vybudováno dětské hřiště. Údržba celého areálu si žádá každoročně velké finanční prostředky a spoustu obětavé dobrovolnické práce.

Majetek Nový Knín.

Bývalý majetek v areálu zámku Starý Knín, který v minulosti využíval především oddíl jachtinku, se podařilo prodat v roce 2006 a získané finanční prostředky byly využity jako spoluúčast k dotacím pro obnovu sportovního areálu po povodni.

Obnova tělovýchovné činnosti po povodni

V druhé polovině roku 2004 podařilo zprovoznit  Obecnímu úřadu a škole tělocvičnu po povodni a tím zajistit činnost  postižených oddílů.

Oddíl ASPV včetně kulturistů přišel zatopením tělocvičny jednak o sportoviště a jednak o veškeré sportovní  pomůcky a nářadí. Oddílu byla poskytnuta finanční výpomoc a oddíl obnovil plně činnost. 

Oddíl stolního tenisu byl v obdobné situaci. Také neměl prostory k činnosti a veškeré jeho zařízení bylo zničeno. Pro obnovení činnosti dostal oddíl dotaci z prostředků TJ na nákup stolů a dalšího vybavení. Oddíl obnovil svou závodní činnost v domácím prostředí.

Oddíl turistiky přišel o klubovnu a tím byla klubová a schůzovní činnost přerušena. Podařilo se získat buňku ve sportovním areálu a po obnově klubovny fotbalového oddílu získal v areálu vlastní klubovnu.

 

Současnost tělovýchovy ve Štěchovicích (od roku 2010)

 

V roce 2010 na Valné hromadě TJ Štěchovice byli zvoleni do výboru TJ: Ing. Zdeněk Kohout, Marta Fialová, Václav Braný, Ing. Josef Pilík, Marie Jiráňová, Jiří Machatý, Karel Holešta, Pavel Cihelka, Zbyněk Broulík

Předsedou TJ byl zvolen p. Zbyněk Broulík

Tajemníkem (jednatelem) TJ byl zvolen Ing. Josef Pilík

Hospodářem TJ byla zvolena pí Marie Jiráňová

Předsedou revizní komise byl zvolen p. Jiří Machatý

V průběhu dosavadního období z různých důvodů své funkce opustili Marta Fialová, Zdeněk Kohout, Václav Braný a Jiří Machatý. Výbor byl doplněn o pí Jiřinu Kopřivovou, Roberta Jelínka a Roberta Fišera. Předsedou revizní komise se stává Robert Fišer.

 V tomto roce oddíl oslavil 100 let sportu a tělovýchovy ve Štěchovicích.

V roce 2013 devastovala povodeň hlavní a tréninkové hřiště včetně závlahy a oplocení. Díky dotacím a nezměrnému úsilí dobrovolníků se podařilo v krátké době sportovní činnost na hřišti obnovit.

Výbor TJ pravidelně vykonává běžnou agendu spojenou s činností Tělovýchovné jednoty.  Jedná se především o komunikaci s nadřízenými sportovními orgány, účetnictví, pojištění, vyřizuje grantovou a dotační politiku, udržuje a zvelebuje sportovní areál a podporuje činnost jednotlivých oddílů. Podařilo se odkoupit část pozemků na hřišti od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Byly vypracovány nové stanovy a TJ byla zapsána do Listiny spolků jako Tělovýchovná jednota Štěchovice, z.s.

Oddíl stolního tenisu a lyžování zaniká a naopak do jednoty se začleňuje nohejbalový oddíl a oddíl rokenrolu, který ale po několika letech přechází na Hradištko.

 

 

 

K činnosti jednotlivých oddílů:

 Fotbalový oddíl:

Fotbalový klub TJ Štěchovice, jako nejsilnější oddíl Tělovýchovné jednoty hrál nepřetržitě osm let Českou fotbalovou ligu (3 nejvyšší soutěž),Tým se po celou dobu pohybuje ve středu tabulky, hraje atraktivní fotbal, na který se sjíždějí fanoušci z celého okolí. V poháru se pravidelně dostává do dalších kol, a tak na svém hřišti uvítala prvoligové týmy Teplice, Jablonec a Příbram. Mužstvo výborně reprezentuje Štěchovice, a to nejen po sportovní stránce, v rámci celé České republiky.  Jedná se o mimořádný úspěch, který se mužstvu daří ve skromných podmínkách, a který plně ocení asi až budoucí generace. V roce 2020 prošel výraznou organizační změnou. Fotbalová asociace České republiky (FAČR) rozhodla, že všechny mužstva hrající Českou fotbalovou ligu musí mít pět mládežnických družstev, jinak zaplatí vysokou pokutu. Pro náš klub by to znamenalo likvidační částku. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto se spojit s Povltavskou fotbalovou akademií (PFA). Česká fotbalová liga hraje i nadále ve Štěchovicích pod hlavičkou Povltavské fotbalové akademie. Bývalý B tým nevstoupil do PFA a pod hlavičkou TJ Štěchovice hraje na našem hřišti.

Pro vysvětlení:

Fotbalové kluby a zároveň členové Fotbalové asociace České republiky SK Hvozdnice, z.s., Tělovýchovná jednota Sokol Měchenice, z.s., Tělovýchovná jednota Štěchovice, z.s. a Povltavská fotbalová akademie, z.s.,  uzavřely dne 24.4.2020 Smlouvu o převodu členských práv k soutěžím za účelem udržení mládeže u fotbalového sportu a plynulému přechodu hráčů v dorosteneckém věku do soutěží dospělých s ohledem na jejich výkonnostní možnosti.

V rámci zmiňované spolupráce s Povltavskou fotbalovou akademií jsou naši dorostenci a žáci zařazeni do následujících mužstev:

Starší a mladší dorost, starší žáci a mladší žáci, starší a mladší přípravka.

Pro všechna mládežnická družstva jsou zajištěni kvalifikovaní trenéři a je dobré, že se mohou utkávat v kvalitních utkáních se stejně starými soupeři.

Mimo již zmiňovaná mužstva stále ve Štěchovicích působí minipřípravka. Cílem je přivést co nejvíce dětí k fotbalu, rozvíjet jejich pohybové a technické dovednosti, a hlavně, aby je to bavilo. Největší odměnou jsou velké pokroky všech poctivě trénujících dětí.

Kompletní tabulky, rozlosování jednotlivých soutěží, seznam hráčů, trenérů, aktuální informace, videa a fotografie najdete na internetových stránkách

www. fotbalstechovice.cz a www.pfa.cz/F

 

Odbor ASPV:

Probíhá pravidelné cvičení jógy pod vedením zkušené cvičitelky Petrákové. Toto cvičení obsahuje prvky klasické jógy, lyengarovské jógy, tai-či a různých rehabilitačních a relaxačních technik, jako např. Feldenkreisovy metody nebo reflexní masáže. Zahrnuje protahovací a posilovací cvičení, dynamické sestavy, klasické asány, dechová cvičení, relaxaci a jóga nidru – tzv. jógový spánek, který uklidňuje a osvěžuje mysl a dodává duševní sílu.

Pokračuje také cvičení žen pod vedením pí Kopřivové a Koutské. Ženy se pravidelně schází jedenkrát týdně a cvičí hlavně cviky kondiční a zdravotní se zaměřením na pružnost páteře, protažení a posílení svalů.

 

Oddíl turistiky:

Oddíl je nadále velmi aktivní. Každoročně pořádá přibližně deset jednodenních a několik vícedenních akcí, Ve spolupráci s Klubem Českých turistů stále pořádá každoročně turistický pochod Údolím zlatonosné Kocáby, kde jsou pro účastníky připraveny pěší trasy 15, 25, 35 a 50 km. Informace o plánovaných akcích najdete ve vývěsce naproti poště ve Štěchovicích.

 

 

Nohejbalový klub:

Oddíl hraje Okresní přebor. Ve Štěchovicích má k dispozici antukové hřiště u fotbalového hřiště, kde probíhají zápasy a letní tréninky. Na zimu využívá krytou halu s umělým povrchem v Davli s odpovídajícím zázemím.

Podrobnosti o nohejbalovém klubu, seznam hráčů, aktuální informace a fotografie najdete na internetových stránkách www.nkstechovice.cz

 

 

 

Zaniklé oddíly:


Atletika

Hlavní akcí atletiky bylo pořádání přespolního běhu „Údolím Kocáby“, který pořadatelsky zajišťoval hlavní výbor TJ Štěchovice.

Závod vznikl v červenci 1973, kdy spolek Vltavan Štěchovice slavil 75. výročí trvání. V rámci těchto oslav uspořádal spolu s trampskými osadami běh „Údolím Kocáby. Trať tehdy měřila 4 500 m a prvním vítězem se stal Pavel Šimek z Bohemians Praha. Teprve ve třetím ročníku se TJ Štěchovice stává spolupořadatelem běhu spolu s Vltavanem a trampskými osadami. Ve 6. ročníku si sami závodníci anketními lístky rozhodli, že se následující ročník poběží na trati 10 km. Trať byla nově vytýčena a přeměřena. Stále více se na stupních vítězů objevují známá jména ze stránek sportovního tisku: Václav Chudomel z Bohemians Praha, Pavel Broum ze Sparty Praha, Ondřej Zeleňanský a Jiří Růženecký z Dukly Praha, Stanislav Tománek z RH Praha a další

Od prvého ročníku se rámcových závodů zúčastňovaly žákovské kategorie a předškolní děti.

Ženy měly původně trať v délce 1 600 m, ale od roku 1981 se délka prodloužila na 10 km, takže startovaly zároveň s muži v hlavním závodě.

O zdárný průběh tohoto oficiálního závodu se každoročně podílel velký kolektiv obětavých pracovníků pod vedením ředitele závodu p. Merty. Obliba závodu rostla a počet závodníků neustále stoupal.

V roce 1992 se konal jubilejní dvacátý ročník. Bohužel naposledy. Pořádání závodu se jevilo jako stále složitější. Během tohoto posledního ročníku se nepodařila zajistit spolupráce policie na uzavírce silnice. Neukáznění řidiči nedbali pokynů pořadatelů a ohrožovali závodníky. Proto bylo na výboru TJ rozhodnuto závod ve stávající trase nepořádat.

Měla se najít nová trasa, která by nekřížila silnici. Toto se neuskutečnilo a závod s dobrou tradicí zanikl.
 

Plavání

V roce 1976 byl ve Štěchovicích slavnostně otevřen plavecký bazén, vybudovaný v akci „Z“. Hodně členů tělovýchovné jednoty na této stavbě odpracovalo mnoho brigádnických hodin. Zároveň začal vyvíjet svou činnost oddíl plavání. Za pomoci OV ČSTV Praha západ bylo zorganizováno školení cvičitelů.

Hlavním tahounem oddílu byl Leoš Špachta, při výuce a tréninku pomáhala skupina cvičitelů Kopřivová, Davidová, Skrbková, Stojanov, Reichl, Strašík ml., atd.

Oddíl trénoval v letních měsících ve Štěchovickém bazénu. Protože bylo nutno  pravidelně a celoročně trénovat, začal oddíl od roku 1977 každoročně jezdit od září do konce května do krytého bazénu ZPA Košíře za výrazné podpory ROH Státního plemenářského podniku na Hradištku, který poskytl svůj autobus pro dopravu. Kromě tréninku probíhala současně výuka dětí v plavání a oddíl organizoval rekreační plavání pro členy naší jednoty.

Oddíl pořádal každý rok dva plavecké turnaje (vánoční a velikonoční) a dva závody (podzimní a letní).

Mládež oddílu plavání získávala na organizovaných závodech dobrá umístění.

Pro závadu na hlavním bazénu bylo koupaliště ve Štěchovicích v roce 1987 uzavřeno. Tím byla zhoršena možnost pravidelného tréninku oddílu plavání v letním období.

Pravidelně se nadále jezdilo autobusem 1x týdně do plaveckého stadionu v Košířích, který byl vyhrazen pouze pro naši jednotu. O plavání byl velký zájem mezi dětmi i dospělými.

Po roce 1989 přestala být tato činnost dotována, a nájem bazénu přesahoval možnosti naší TJ. Z těchto důvodů oddíl plavání zanikl.
 

Šachy

Šachový oddíl byl založen začátkem roku 1976. Podnět k tomu dali Plháček Václav a Rákosník Jan, kteří se pravidelně scházeli v restauraci, kde hráli tuto hru pro zábavu. Kolem nich se utvářel kroužek lidí se stejnou zálibou.

Přesně 8. ledna 1976 se sešlo osm zájemců o založení šachového oddílu na ustavující schůzi. Byli to Chroust Jaroslav, Rákosník Jan a Jaroslav, Jamný František, Záruba Josef, Holeček Jaroslav, Plháček Václav a Holeček Jaroslav.  Zvolili si tříčlenný výbor ve složení: Rákosník Jan předseda, Plháček Václav a Holeček Jaroslav členové. Jako hrací místnost byla zvolena restaurace Na Peškově a agitační středisko.

Zároveň byl založen šachový kroužek žáků při ZŠ, který se aktivně zapojil o činnosti oddílu.

První přátelské utkání sehrál náš oddíl s TJ Start KDS Sedlčany dne 23.4.1976. V červenci téhož roku bylo hráno na Peškově Mistrovství ČSSR zrakově postižených. Tohoto se zúčastnil i člen našeho oddílu Vl. Matějka, který skončil na 7. místě.

Oddíl se přihlásil do okresní soutěže. V roce 1979 – 80 hrál oddíl již okresní přebor a v následující sezóně bojoval neúspěšně o postup do krajského přeboru.

Od roku 1977 pořádal oddíl tradičně na velikonoční pondělí Velikonoční turnaj pro dospělé i mládež. Oblíbený byl i oddílový přebor členů. Několik členů hrálo také korespondenční turnaje. Největšího úspěchu dosáhl Rákosník Jan, který získal II. výkonnostní třídu.

Velmi úspěšně si v soutěžích  a turnajích vedli žáci a především žákyně. Eva a Blanka Rákosníkovy získaly III. výkonnostní třídu.

Šachový oddíl fungoval zhruba do konce osmdesátých let a to jak žáci tak i dospělí. Vzhledem k časovému zaneprázdnění členů oddílu a ke ztrátě klubovny byla jeho činnost ukončena.
 

Stolní tenis

Stolní tenis se hrál ve Štěchovicích již před 2. světovou válkou, ovšem nikoliv na soutěžní úrovni, ale pouze pro radost z pohybu a pro zábavu. Hrálo se v soukromí například ve dvoře u Prošků. Hrát tam chodili František Prošek, František Nič, Kamil Minařík a další.

Po roce 1948 se hrálo například ve vile u p. Müllera. Tam chodili hrát i mladší generace jako J. Benedeti, Liška, Járka, Samuel, Voják, Marko a další. Hrálo se s velkým elánem ale bez odborného vedení.  Jenom pro radost z pohybu a pro zábavu. Do žádné soutěže se hráči nezapojili, protože nebyly podmínky a nebyla hrací místnost. Později se hrálo v budově bývalých sběrných surovin, v hotelu na Peškově, v elektrárně nebo v knihovně u Parolodi. Občas se sjednaly přátelské zápasy například s vojenskou posádkou z Homole, která tam působila v letech 1952 – 1956.

Ale teprve v roce 1974 se sešlo několik nadšenců pro tuto hru, kteří se rozhodli hrát stolní tenis organizovaně. Byli to Kamil Minařík a Jiří Marko, dále Josef  Palus, Robert Jelínek, Václav Braný, Zdeněk Svoboda a Drahomír Jiráň. Byl zvolen výbor oddílu, předsedou se stal  Marko, hospodářem Minařík, organizačním pracovníkem Jelínek, zapisovatelem Jiráň, členy výboru Palus a Braný. Trénovat a hrát soutěže se mohlo v tělocvičně. Hlavní výbor zakoupil vybavení.

Jednou z prvních důležitých akcí bylo zapojení žáků do oddílu. Byl proveden nábor v místní škole, který se setkal s velkým ohlasem.

Od sezóny 1975 se oddíl přihlásil do okresní soutěže družstev mužů a do soutěže žáků. Mužstvo mužů skončilo hned první ročník na pěkném třetím místě. Již v prosinci nám okresní svaz stolního tenisu přidělil pořádání okresního přeboru jednotlivců jak žáků, tak i mužů. V soutěži mladších žáků získal první titul okresního přeborníka člen našeho oddílu Tomáš Jelínek. V soutěži starších žáků získal třetí místo Robert Jelínek ml. Spolu s A. Mertou se stali přeborníky okresu ve čtyřhře. V soutěži dospělých se nejlépe umístil Z. Svoboda, který se probojoval mezi posledních osm hráčů. Byl to pro náš mladý oddíl obrovský úspěch a velké povzbuzení do dalších let činnosti.

Od roku 1977 oddíl pořádal „Vltavský pohár“. První ročník vyhrál náš nejlepší hráč Zdeněk Svoboda. Okresní přebor pro rok 1978 se hrál opět ve Štěchovicích. Zúčastnilo se jej 70 hráčů z celého okresu a znovu přinesl výrazný úspěch našeho oddílu. V mužích zvítězil teprve

17tiletý Robert Jelínek, který finále hrál s dalším hráčem našeho oddílu Jiřím Markem st. Spolu pak získali také titul ve čtyřhře. Od roku 1979 pořádal oddíl mimo soutěžní činnosti

i náborové turnaje pro návštěvníky plaveckého areálu ve Štěchovicích. V tomto roce mužstvo přes veškerou snahu sestoupilo do II. třídy okresu. Do I. třídy jsme se vrátili až v sezóně 1982/83. Mužstvo dospělých i mužstvo žáků nadále důstojně reprezentovalo Tělovýchovnou jednotu Štěchovice. Nejlepších výsledků dosahuje Zdeněk Svoboda, Robert Jelínek ml., Jiří Marko st. a Václav Braný. V dalších letech je mužstvo doplněno mladými hráči Červenkou

a Fialou. V letech 1985 až 1994 oddíl stolního tenisu hrál stále 1. třídu okresní soutěže s výjimkou sezony 1986/87, kdy pozdě přihlásil družstvo do soutěže a byl potrestán účastí v II. třídě. Žáci se také zúčastňovali pravidelně různých turnajů – např. Pionýrské ligy, Sportovní ligy, různých olympiád, atd.

V sezoně 1989/90 jsme opět provedli nábor ve škole a přihlásili do soutěže družstvo žáků. Jeho činnost byla pro oddíl přínosem. Bohužel družstvo skončilo v roce 1992 pro nedostatek hráčů.

V ročníku 1993/94 jsme hráli kvalifikaci o postup do krajské soutěže a skončili na druhém nepostupovém místě. V následující sezoně jsme vyhráli naši skupinu a bez ztráty jediného zápasu jsme přes kvalifikaci postoupili do krajské soutěže. Zasloužilo se o to mužstvo ve složení Marko J. st., Marko J. ml., Braný V., Počta a Jelínek R. ml.

V krajské soutěži jsme neuspěli a po roce sestoupili zpět do okresu, kde jsme trvale zaujímali místa v horní části tabulky. V roce 1999/2000  jsme se stali okresním přeborníkem, ale vzhledem k finanční situaci jsme postup do kraje přenechali dalšímu v pořadí. O tento úspěch se postarali Koliha, Marko J. ml., Braný V., Počta, Hrůša, Svoboda Z. V sezoně 2000/01 jsme se opět probojovali do finálové části a obsadili druhé místo v okrese.

V následující sezoně jsme do soutěže přihlásili i B mužstvo, které však v soutěži skončilo bez výhry a svou činnost skončilo. Sezónu 2002/03 jsme z důvodu povodně vynechali. Tělocvična byla poškozena povodní a hráči měli jiné starosti. Díky svazu stolního tenisu jsme se mohli po roce vrátit do soutěže I. třídy. I když jsme z důvodu dosud neopravené tělocvičny museli odehrát všechny zápasy venku, skončili jsme na pěkném druhém místě.

Sezony 2003/04 jsme již mohli hrát v nově opravené tělocvičně Základní školy. Díky pomoci TJ byl oddíl vybaven novým nářadím. V soutěži jsme skončili opět na druhém místě.

Trvalým problémem začaly být vysoké ceny za nájem tělocvičny. Z tohoto důvodu oddíl přestává trénovat a nepořádá turnaje. Oddíl se přesto dál udržuje na předních místech okresního přeboru a důstojně reprezentuje Štěchovice.

Oddíl ale nedokázal zajistit omlazení družstva, což způsobilo spolu se zvyšujícím nájmem za tělocvičnu v roce 2008 ukončení jeho činnosti.

 

Jachting

V 70letech minulého století se pět kamarádů rozhodlo uskutečnit svá dětská přání. Plout po vodě, a to pokud možno mořské. Proto začali se stavbou lodí. Díky náhodě začali tuto činnost rozvíjet ve Štěchovicích, kde vztah k vodě má historicky velmi dlouhou tradici. Netrvalo proto dlouho a tito nadšenci byli vyzváni tehdejším vedením TJ k založení oddílu jachtingu.

V roce 1978 byl založen oddíl jachtingu. Po vzniku tohoto oddílu se postupně skupina lidí stejného zájmu rozrostla do té míry, že byla schopna postupně vybudovat nutné technické  zázemí. V prvé řadě postavit lodě umožňující tuto činnost. V době, kdy tento základní předpoklad byl splněn, ukázalo se, že je nutné zajistit i další podmínky tzn. prostorové  zázemí, získání potřebného kotviště i zimoviště lodí. Díky značnému úsilí členů oddílu za značné podpory celé TJ Štěchovice byla zřízena základna a tábořiště v Čímské zátoce na vodním díle Slapy a zimoviště lodí v Novém Kníně. Za tímto stručným konstatováním jsou tisíce hodin práce členů oddílu, stovky hodin jednání na všech možných úřadech a současně

s touto prací vznik party lidí, která vždy dokázala bez ohledu na složitost četných problémů táhnout za jeden provaz. Vlastní sportovní činnost byla zaměřena na soustavné zkvalitňování odborně sportovní úrovně členů. Většina členů získala průkaz vůdce malých plavidel, který je předepsán pro provozování vnitrostátní plavby. V průběhu dalších let se posunula činnost oddílu k účasti nejen k výcviku a závodní činnosti na slapské zdrži při nezanedbatelném podílu rekreačního využívání vybudovaného zázemí, ale i k realizaci vytoužených námořních plaveb, o čemž svědčí účast členů oddílu na plavbách v oblasti Baltského moře, Jadranu, obeplutí Afriky, plavba do Austrálie a v poslední době úspěšná účast členů v regatách na Jaderském moři, kde v konkurenci zkušených námořních jachtařů dosahují velmi dobrých výsledků.

 

Lyžování

Oddíl lyžování založili v roce 1977 bratři Teissingové, kteří po necelých dvou letech ale odešli do Prahy a vedoucím oddílu se stal od února 1979 Ing. Setnička. Je to oddíl svým způsobem atypický, který však pomáhá šířit dobré jméno Štěchovic. Od počátku měl vysoký počet aktivních funkcionářů nejvyšší kvalifikace. Tito funkcionáři působili na všech úrovních od okresu až po republiku.

Závodní činnost byla zaměřena na sjezdové lyžování. Družstvo mužů obsazovalo v letech 1979 – 82 vždy některé z prvých deseti míst v krajské soutěži. Nejlepšího umístění bylo dosaženo v roce 1981, kdy mužstvo obsadilo sedmé místo.

Po zrušení soutěží družstev startovali závodníci jako jednotlivci v krajských soutěžích a přeborech.

Oddíl byl tradičně spolupořadatelem krajského přeboru mužů a žen ve slalomu a pořádal veřejný závod „Memoriál Jiřího Adámka“

Sportovní činnost s odchodem jednotlivých závodníků postupně ustala.

Po roce 1990, kdy došlo ke změně struktury lyžařských soutěží, toto spolupořadatelství skončilo. Manželé Setničkovi byli nadále zváni jako rozhodčí na řadu soutěží krajské i republikové úrovně.

Manželé Setničkovi byli i dlouhodobými funkcionáři. Oba byli členy Rady středočeského krajského svazu lyžařů a Ing, Václav Setnička byl jeho čestným předsedou.

 

Házená

Po druhé světové válce se začala organizovaně hrát, v okolí oblíbená, česká házená ve Štěchovicích pod vedením Jana Chrousta. Bylo tu mužstvo dospělých, dorostu, žáků a žákyň. Velmi aktivní v tomto sportu byla celá rodina Chroustova. Mládežnická družstva hrála úspěšně soutěže. Dospělí hráli pouze přátelské zápasy. Mezi žáky vynikal Pavel Pšenička a Pavel Broum. V tehdejším dorostu byl nejlepší Jiří Břicháček. K osobě Jana Chrousta je třeba podotknout, že ten jako brankář prošel Duklou Pardubice, Kladnem, Slavií Praha, Lokomotivou Vršovice, kde aktivní činnost končil v 48letech v A mužstvu.

Činnost oddílu končí na konci 50 let. Branky na českou házenou byly k vidění na hřišti ještě dlouhou dobu.

 

Lední hokej

Přesný začátek ledního hokeje ve Štěchovicích není možno již zjistit. Stejně jako v okolních obcích při Vltavě začali návštěvníci naší obce i místní mládež holdovat tomuto sportu. Protože nebyly ještě postaveny přehrady, řeka zamrzala a led vydržel na řece většinou celou zimu. V 30 letech bylo postaveno první zdejší hřiště na „německém háfnu“.  O propagaci ledního hokeje se ve Štěchovicích zasloužili zejména tito hráči: Svoboda Antonín, Široký Václav a Josef, Štěpař, Zikán František, Císař František, Chroust Jaroslav, Bártovský, Nikch František, Smíšek Josef a další. V roce 1938 byl lední hokej přijat jako část Sportovního klubu. Lední hokej se hrál i během druhé světové války. Další provizorní hokejová hřiště byla upravena na Vltavě před restaurací „Paroloď“, dále pod Homolí v Korbelce, za školou v místě dnešní tělocvičny.. Hrály se sice pouze přátelské zápasy, ale o úrovni našich borců svědčí, že se utkali i s tehdy ligovými mužstvy jako ČLTK Praha, Zbraslav, Černošice atd.

Po druhé světové válce došlo k výměně generací. Starší generace přestala hrát a nastoupila mladá generace plná elánu a nadšení. Brigádně a za částečné pomoci elektrárny se postavilo hřiště v místě dnešního tréninkového hřiště fotbalového oddílu, které mělo už předepsané mantinely a poprvé i umělé osvětlení. Mužstvo se přihlásilo do soutěže a dlouhá léta úspěšně reprezentovalo Štěchovice v okresní soutěži. Největšími tahouny mužstva v této době byli Josef Pešice, Zdeněk Ebr, Josef Švejda, František a Oldřich Chott, Roubalík, Jiří Rada, Zdeněk Menger, Antonín Rak, Josef Soukup, Rudolf Zdeněk, Ladislav a Antonín Šimáčkovi, Sláva Rožníček a další. Vedoucí mužstva byl Alois Semerád.

Hokej ve Štěchovicích skončil v roce 1964. Ještě v roce 1965 se hřiště polévalo, ale nezamrzlo tak, aby se dalo hrát. Pak nastaly mírné zimy a vesnické hokejové kluby, nejen ve Štěchovicích ale také v okolí, se hromadně rušily.

 

 Josef Pilík © 2018