Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Úřad městyse > Obecně závazné vyhlášky, nařízení a směrnice

Obecně závazné vyhlášky, nařízení a směrnic

Obecně závazná vyhláška městyse Štěchovice č. 3/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 Obecně závazná vyhláška městyse Štěchovice č. 1/2022 o změně Obecně závazné vyhlášky č. 3/2018 o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška městyse Štěchovice č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška městyse Štěchovice č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška městyse Štěchovice č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Určení ceny věcného břemene umisťování distribuční soustavy – smlouva o smlouvě budoucí s účinností od 1. 1. 2020.

 minimální platba 300,– bez DPH za bm 

 Usnesení: Zastupitelstvo městyse Štěchovice určuje minimální výši plateb 300,– Kč bez DPH při uzavírání smlouvy o smlouvě budoucí za umísťování distribuční soustavy s účinností od 1. 1. 2020.

 

Obecně závazná vyhláška městyse Štěchovice č. 2/2019 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Štěchovice č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška městyse Štěchovice č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška městyse Štěchovice č. 5/2019 - noční klid (změna) 

 

OZV_201904_Poplat_prostr_priloha.pdf

Obecně závazná vyhláška obce Štěchovice č. 5/2019, která ruší Obecně závaznou vyhlášku obce Štěchovice č. 3/2010 z 30. listopadu 2010 o místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška městyse Štěchovice č. 6/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené městysem Štěchovice 1/2019

Přílohy směrnice č. 1-2019.xls 

 

 

Obecně závazná vyhláška městyse Štěchovice č. 1/2019 Provozní řád stanoviště lodí v Třebenicích

Vyhláška č. 4/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.....

Vyhláška č.3/2018 o nočním klidu

 

Zápis a usnesení z jednání rady městyse Štěchovice konané dne 18. 4. 2016
  Vydání regulativa pro výstavbu plotů
 

Usnesení: RM Štěchovice schvaluje vydání regulativa pro výstavbu plotů podél komunikací v max. výšce 180cm včetně podezdívky, která bude zděná v max. výšce 50% z celkové výšky plotu. V případě výstavby části plotu monolitického nebo oplocení v místě obvyklém, rozhodne o výstavbě, na žádost stavebníka, rada městyse.

 

 

Obecně závazná vyhláška městyse Štěchovice č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška městyse Štěchovice č. 1/2017 o regulaci provozování hazardních her

Vyhláška č.2/2016 O místním poplatku za provoz systému shromažďování pdf

Vyhláška  č. 4/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Štěchovice

příloha

Vyhláška č.3/2015 č. 3/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 Vyhláška č.2/2015 o místním poplatku ze psů

Vyhláška č.1/2015 O místním poplatku za odpad

Vyhláška č.2/2014 o poplatku ze psů

vyhláška č.1/2014o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění....odpadu

 Vyhláška č.2/2013 O místním poplatku za provoz systému shromažďování
Vyhláška č.1/2012  O místním poplatku za provoz systému shromažďování

Vyhláška č.02/2011 O místním poplatku za provoz systému shromážďování

Vyhláška č. 1/2011 kterou se stanový, kdy a kde mohou být provozovány výherní hrací přístroje

Vyhláška č.07/2010 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Vyhláška č.06/2010 O místním poplatku ze psů
Vyhláška č.05/2010 O místním poplatku za provoz systému shromažďování sběren, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyhláška č.04/2010 O místním poplatku z ubytovací kapacity
Vyhláška č.03/2010 O místním poplatku ze vstupného
Vyhláška č.02/2010 O místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt
Vyhláška č.01/2010 O místním poplatku za výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení
Vyhláška č.07/2008 kterou se stanoví, kdy a kde mohou být provozovány výherní hrací přístroje
Vyhláška č.05/2008 kterou se ruší některé vyhlášky městyse Štěchovice
Vyhláška č.03/2008 O nakládáním s komunálním a se stavebním odpadem
Vyhláška č.02/2008 O stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
Vyhláška č.01/2008 O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti (stavby)
Vyhláška č.01/2005 O udržování čistoty a pořádku
 
 

 

Jednací řád obecního zastupitelstva ve Štěchovicích (od 6.5.2010)
 Provozní řád hřbitova ve Štěchovicích (od 5.10.2020)
Provozní řád hřbitova ve Štěchovicích (od 1.12.2008)
Ceník poplatků za nájem místa na hřbitově ve Štěchovicích (od 4.8.2008)