Varování Krajské hygienické stanice Středočeského krajeKrajská hygienická stanice Středočeského kraje varuje před koupáním v zasažených vodách vlivem povodňové situace.

Více informací zde

Více informací zde


Menu

 Facebook

http://www.kr-stredocesky.cz/portal

 

http://www.nfpk.cz/