Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Byty

BYTOVÁ SITUACE VE ŠTĚCHOVICÍCH, V MASEČÍNĚ A TŘEBENICÍCH

Veškeré dotazy zodpoví: Anna Kubešková  - 257 740 403 l. 15

 kubeskova.anna@ou-stechovice.cz

 

Městys Štěchovice se skládá ze tří částí – Štěchovice, Masečín a Třebenice.

V Třebenicích se žádné obecní byty nenachází.

Podmínky a kritéria přidělení obecního bytu

Podmínky a kritéria přijetí DPS

ŽÁDOST O BYT KE STAŽENÍ ZDE

Žádost o umístění do DPS

 

Rádi bychom všechny obyvatele seznámili s bytovou situací ve Štěchovicích a v Masečíně.

Ve Štěchovicích se nachází několik objektů, ve kterých jsou obecní byty.

BYTY VE ŠTĚCHOVICÍCH - podmínky dle dotačních programů, které na jejich stavbu byly přijaty:

(rok 2004, 2006)

Hlavní 55

vlastnictví nelze převést na jinou osobu, trvale nájemní byty

měsíční nájem = 0,00333 x pořizovací cena (navýšený o inflaci)

nájemní smlouvy na dobu určitou maximálně na 2 roky s možností opakovaného prodloužení, jen osoby příjmově vymezené

(nařízení vlády č. 146/2003, §2, písmeno f)

 

Vltavská 316

vlastnictví  pouze nástavba posledního patra

bez dotace - podmínky přidělení neomezuje výše příjmu apod.

měsíční nájem = smluvní nájemné v místě a čase obvyklé, deregulace

 

Školní 353

vlastnictví – nelze převést do 20 let od kolaudace (tj. 29.6.2021)

měsíční nájem = smluvní nájemné v místě a čase obvyklé, deregulace

nájemní smlouvy jen s osobami se sníženou pohyblivostí (důchodci)

Srpnová

370, 371, 372, 373, 374, 375, 381

(„povodňové domky“)

vlastnictví nelze převést do 20 let od nabytí právní moci kolaudace

(tj. 9.4. 2023)

dotační program neomezuje osoby výší příjmu apod.

měsíční nájemné = smluvní v místě a čase obvyklé 

 

UBYTOVÁNÍ

Školní 382 – Hasičská zbrojnice

možnost dlouhodobého pronájmu

nájemné 8000,- Kč měsíčně včetně poplatků za služby

 

Hlavní 383 – kiosek na autobusovém nádraží

(pronajato - Tomáš Papiež, PIZZA NA ZASTÁVCE)

krátkodobý pronájem

Rezervace na e-mail:

info@ubytovanistechovice.cz  

nebo na tel: +420 777 304 058

Ubytování Pizza na zastávce

 

BYTY V MASEČÍNĚ:

Bytový dům na návsi

Masečín č.p. 179

vlastnictví nelze převést na jinou osobu, trvale nájemní byty

měsíční nájem = 0,00333 x pořizovací cena ( zvýšené o inflaci)

nájemní smlouvy na dobu určitou maximálně na:

2 roky – osoby příjmově vymezené, nevlastnící jiný byt

(možnost opakovaného prodloužení)

1 rok – ostatní osoby (prodloužení jen pokud nežádá osoba příjmově vymezená)

 

Vysvětlení = příjmově vymezenou osobou je:

1. samostatně žijící osoba, která prokáže, že její průměrný měsíční příjem zjištěný podle písmene e) v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,8násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné Českým statistickým úřadem

2. osoba s dalšími členy domácnosti,6) která prokáže, že průměrný měsíční příjem domácnosti nepřesáhl v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy 1,5násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné Českým statistickým úřadem