Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26
Plánované akce do konce roku 2023
27
Plánované akce do konce roku 2023
28
Plánované akce do konce roku 2023
29
Plánované akce do konce roku 2023
30
Plánované akce do konce roku 2023
1
Plánované akce do konce roku 2023
2
Plánované akce do konce roku 2023
3
Plánované akce do konce roku 2023
4
Plánované akce do konce roku 2023
5
Uzavření sběrného dvora
Plánované akce do konce roku 2023
6
Plánované akce do konce roku 2023
7
Plánované akce do konce roku 2023
8
Plánované akce do konce roku 2023
9
Plánované akce do konce roku 2023
10
Plánované akce do konce roku 2023
11
Plánované akce do konce roku 2023
12
Plánované akce do konce roku 2023
13
Plánované akce do konce roku 2023
14
Plánované akce do konce roku 2023
15
Plánované akce do konce roku 2023
16
Plánované akce do konce roku 2023
17
Plánované akce do konce roku 2023
18
Plánované akce do konce roku 2023
19
Plánované akce do konce roku 2023
20
Plánované akce do konce roku 2023
21
Plánované akce do konce roku 2023
22
Plánované akce do konce roku 2023
23
Plánované akce do konce roku 2023
24
Plánované akce do konce roku 2023
25
Plánované akce do konce roku 2023
26
Plánované akce do konce roku 2023
27
Plánované akce do konce roku 2023
28
Plánované akce do konce roku 2023
29
Plánované akce do konce roku 2023
30
Plánované akce do konce roku 2023
31
Plánované akce do konce roku 2023
1
Plánované akce do konce roku 2023
2
Plánované akce do konce roku 2023
3
Plánované akce do konce roku 2023
4
Plánované akce do konce roku 2023
5
Plánované akce do konce roku 2023
6
Plánované akce do konce roku 2023
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > ZÁMĚR PRONAJMOUT majetek – objekt č.p. 199 v Masečíně

ZÁMĚR PRONAJMOUT majetek – objekt č.p. 199 v MasečíněČ.j.:2698/23/UMS/KRo                                                                                                              dne 14. 7. 2023

Oznámení

Městys Štěchovice v souladu s § 39 odst.1 zák. č. 128/2000Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje

ZÁMĚR PRONAJMOUT

Nemovitý a movitý majetek dle inventury – objekt č.p. 199 v Masečíně s p.p.č. 41/7 v k. ú. Masečín, obec Štěchovice u Prahy o zapsané výměře 139m2

Další upřesnění:

·         Plocha pronájmu: viz Příloha č. 1 tohoto záměru

·         Parkování: 1 neplacené parkovací místo před nemovitostí

·         Vytápění: elektrokotel

·         Termín zahájení pronájmu, dle dohody, předpoklad:  1. 10. 2023

·         Doba pronájmu: na dobu určitou 3 roky

·         Minimální výše nájemného 3.500,- Kč/měsíčně

·         Vybraný uchazeč je povinen při uzavření smlouvy složit kauci ve výši 20tis.Kč

·         Náklady za služby poskytované v souvislosti s provozem předmětu nájmu hradí nájemce přímo jejich dodavatelům v souladu s instalovanými měřidly (elektroměr, vodoměr)

·         Smlouva o nájmu nemovitosti: viz Příloha č. 2

 

K nabídce je třeba přiložit:

·         V samostatně uzavřené obálce návrh výše nájemného, kterou je uchazeč ochoten platit.

·         Podnikatelský záměr na objekt. Objekt není přizpůsoben k trvalému bydlení.

·         Doklad o oprávnění k podnikání k uvedenému podnikatelskému záměru, reference popř. zkušenosti z oboru.

 

Nabídky na pronájem se zasílají doporučeně poštou nebo se podávají osobně na úřadu městyse Štěchovice

do 31. 8. 2023. Žádost bude předána v zalepené obálce označené viditelným nápisem

„Nájem č.p. 199 – neotvírat“ na přední straně obálky. S možnými dotazy je možno se obrátit na Úřad městyse Štěchovice tel. 257 740 403 pí. Rožníčková.

Termín prohlídky po předchozí dohodě.

O výběru nejvhodnější nabídky rozhodne Rada městyse Štěchovice v souladu zák. č. 128/2000Sb. o obcích. Rozhodujícím kritériem pro výběr nájemce je výše navrhované ceny za pronájem a účel nájmu.

 

Záměr byl projednán a schválen zastupitelstvem městyse Štěchovice dne 3. 4. 2023.

 

 

 

 

Kateřina Rožníčková

Starostka městyse Štěchovice

Smlouva o najmu nemovitosti objekt cp 199.doc

341025137_937768157494619_5060032425229195038_n.jpg

Příloha 1.png