Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > výběrové řízení – recepční

výběrové řízení – recepční OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 Starostka městyse Štěchovice podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 21. 2. 2024 výběrové řízení na obsazení místa

 Recepční multifunkčního centra Štěchovice

 Označení zaměstnavatele: Městys Štěchovice, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice

 Druh práce a charakteristika pracovní činnosti:

Recepční s prodejem zboží, vedení pokladny, skladového hospodářství, obsluha sportovišť a vybavení multifunkčního centra, spolupráce na kulturních a sportovních akcí, úklid.

 

Místo výkonu práce: prof. Vl. Lista 393, 252 07 Štěchovice

 

Pracovní úvazek: pracovní poměr na celý úvazek, 3měsíční zkušební doba

 

Platová třída odpovídající druhu sjednané práce: platová třída 7. -8. dle prokázané kvalifikace a odborné způsobilosti a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění v závislosti na zkušenostech a praxi.

 

Předpoklady pro výkon práce:

- státní občan ČR nebo cizí státní občan, který má trvalý pobyt na území ČR, a je

starší 18 let,

- trestní bezúhonnost,

-časová flexibilita (pracovní doba dle rozpisu, otevírací doba PO – NE, 9 – 21 hodin, víkendy jsou většinou obsazovány zaměstnanci na dohodu)

- výborná znalost práce na PC – word, excel, obsluha vlastního interního programu (po zaškolení)

-zodpovědnost a spolehlivost

-komunikační schopnosti

-pozitivní, pečlivý a samostatný přístup k práci

-praxe v oboru vítána

Přihláška uchazeče musí obsahovat:

- jméno, příjmení, titul,

- datum a místo narození,

- státní příslušnost,

- místo trvalého pobytu (adresa současného bydliště, pokud je odlišné od místa TP),

- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

- kontakt (telefon, e-mail),

- datum a podpis uchazeče.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech 

-  ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody, nástup možný od 1. 4. 2024

Nabízíme:

5 týdnů dovolené (200 hodin)

Stravovací paušál

Osobní ohodnocení

Čtvrtletní odměny dle výkonu

 

Lhůta pro podání přihlášky: do 11. března 2024 do 12 hodin.

 

Přihlášku je možné zaslat písemně v uzavřené obálce na adresu Úřad městyse Štěchovice, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice nebo na stejnou adresu osobně na podatelnu Úřadu městyse Štěchovice. Obálka bude označena „výběrové řízení – recepční“ ve výše uvedené lhůtě.

 

Přihláška, která nebude obsahovat požadované náležitosti, nebude přijata do hodnocení.
Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

 

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodů zrušit, případně veškeré přijaté přihlášky odmítnout, a to kdykoliv v průběhu i po vyhodnocení výběrového řízení.
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení je též zveřejněno na elektronické úřední desce městyse Štěchovice www.stechovice.info

 

První kolo výběrového řízení bude probíhat bez účasti uchazečů formou posouzení zaslaných písemných přihlášek a materiálů výběrovou komisí jmenovanou k tomuto účelu.

Vybraní uchazeči z prvního kola budou vyzváni telefonicky či e-mailem k účasti na výběrovém řízení k osobnímu pohovoru.

 

V případě dotazů můžete kontaktovat starostku městyse Štěchovice,

Kateřinu Rožníčkovou, mobil 604 329 388

 

Ve Štěchovicích dne 22.2.2024

 

Kateřina Rožníčková. v.r.

starostka městyse Štěchovice