Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Plánované akce do konce roku 2023
28
Plánované akce do konce roku 2023
29
Plánované akce do konce roku 2023
30
Plánované akce do konce roku 2023
1
Plánované akce do konce roku 2023
2
Plánované akce do konce roku 2023
3
Plánované akce do konce roku 2023
4
Plánované akce do konce roku 2023
5
Plánované akce do konce roku 2023
6
Plánované akce do konce roku 2023
7
Plánované akce do konce roku 2023
8
Plánované akce do konce roku 2023
9
Plánované akce do konce roku 2023
10
Plánované akce do konce roku 2023
11
Plánované akce do konce roku 2023
12
Plánované akce do konce roku 2023
13
Plánované akce do konce roku 2023
14
Plánované akce do konce roku 2023
15
Plánované akce do konce roku 2023
16
Plánované akce do konce roku 2023
17
Plánované akce do konce roku 2023
18
Plánované akce do konce roku 2023
19
Plánované akce do konce roku 2023
20
Plánované akce do konce roku 2023
21
Plánované akce do konce roku 2023
22
Plánované akce do konce roku 2023
23
Plánované akce do konce roku 2023
24
Plánované akce do konce roku 2023
25
Plánované akce do konce roku 2023
26
Plánované akce do konce roku 2023
27
Plánované akce do konce roku 2023
28
Plánované akce do konce roku 2023
29
Plánované akce do konce roku 2023
30
Plánované akce do konce roku 2023
31
Plánované akce do konce roku 2023
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Vedoucí Odboru kultury a školství - nabídka zaměstnání

Vedoucí Odboru kultury a školství - nabídka zaměstnání 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Tajemník Městské části Praha-Zbraslav v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhlašuje dne 29. 9. 2022 výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

 Vedoucí Odboru kultury a školství

 

 

Druh – příklad náplně práce:

· 

Zajištění realizace kulturních a společenských akcí, provozu infocentra, aktivit v oblasti školství i mimoškolních aktivit, spolupráce s neziskovým sektorem, Oddělení knihovny. Koordinace aktivit a činností v oblasti kultury a vzdělávání. Komunikace se zástupci příspěvkových organizací MČ Praha-Zbraslav. Vedoucí úředník státní správy a samosprávy. Koncepční činnost a zajišťování systémových opatření pro oblast kultury a vzdělávání (základní a předškolní) na území MČ Praha-Zbraslav. Řízení odboru a zajištění vedení týmu několika zaměstnanců.

 

 

 

 

Místo výkonu práce:

Úřad městské části Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav;

 

Platové zařazení:

10. platová třída dle nařízení vlády č. 603/2020 ve vztahu k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění;

 

Předpokládaný termín nástupu:

od 1. 11. 2022, popřípadě dohodou;

 

Pracovní úvazek:

celý pracovní úvazek na dobu neurčitou se zkušební lhůtou 6 měsíců.

 

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

Úředníkem se může stát fyzická osoba, která:

 

·                     

 

Je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt;

 

·                     

dosáhla věku 18 let;

 

·                     

je způsobilá k právním úkonům;

 

·                     

je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona o úřednících;

 

·                     

ovládá jednací jazyk;

 

·                     

splňuje další předpoklady stanovené zvláštním právním předpisem.

 

 

 

Další požadavky pro toto výběrové řízení jsou:

·         středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání

·         orientace v oblasti kultury a vzdělávání (základní a předškolní vzdělávání)

·         znalost školské legislativy a schopnost aplikace v praxi výhodou

·         zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou

·         dobrá znalost práce na PC

·         praxe v oblasti řízení zaměstnanců a vedení týmu v projektovém řízení výhodou

·         praxe v oblasti obecní samosprávy a veřejné správy výhodou

·         komunikační schopnosti, zodpovědnost, samostatnost, analytické myšlení, flexibilita

 

Uchazeč podá písemnou přihlášku (jako samostatný dokument), která musí obsahovat tyto náležitosti:

·                     

jméno, příjmení a titul uchazeče;

·                     

datum a místo narození uchazeče;

·                     

státní příslušnost uchazeče;

·                     

místo trvalého pobytu uchazeče;

·                     

číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana;

·                     

datum a podpis uchazeče.

 

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

·                     

profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;

·                     

úvahu, jak nahlíží na kulturu a školství na Zbraslavi v roce 2022 (max.2000 znaků)

·                     

výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;

·                     

ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.


V případě občanů narozených před 1. prosincem 1971 dále:

·           čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.

·           ověřenou kopii osvědčení ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.

 

Nabízíme:

·       Stabilní pracovní prostředí

·       Osobní ohodnocení, odměny

·       Stravenky

·       Příspěvek na dopravu

·       Příspěvek na dovolenou

·       Zdravotní volno

·       Příjemné pracovní prostředí a týmovou podporu

·       Zajistíme v plném rozsahu vstupní i průběžné odborné vzdělávání k výkonu dané agendy

 

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášku s přílohami včetně telefonického kontaktu doručte buď osobně do podatelny Úřadu městské části Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav, nebo poštou na adresu: Úřad městské části Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav, nejpozději do 27. 10. 2022 do 12:00 hodin, v zalepené obálce označené slovy

„VŘ - Vedoucí Odboru kultury a školství“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu

           

 

Praha-Zbraslav dne: 29. 9. 2022

 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů