Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Vedoucí Odboru kultury a školství - nabídka zaměstnání

Vedoucí Odboru kultury a školství - nabídka zaměstnání 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Tajemník Městské části Praha-Zbraslav v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhlašuje dne 29. 9. 2022 výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

 Vedoucí Odboru kultury a školství

 

 

Druh – příklad náplně práce:

· 

Zajištění realizace kulturních a společenských akcí, provozu infocentra, aktivit v oblasti školství i mimoškolních aktivit, spolupráce s neziskovým sektorem, Oddělení knihovny. Koordinace aktivit a činností v oblasti kultury a vzdělávání. Komunikace se zástupci příspěvkových organizací MČ Praha-Zbraslav. Vedoucí úředník státní správy a samosprávy. Koncepční činnost a zajišťování systémových opatření pro oblast kultury a vzdělávání (základní a předškolní) na území MČ Praha-Zbraslav. Řízení odboru a zajištění vedení týmu několika zaměstnanců.

 

 

 

 

Místo výkonu práce:

Úřad městské části Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav;

 

Platové zařazení:

10. platová třída dle nařízení vlády č. 603/2020 ve vztahu k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění;

 

Předpokládaný termín nástupu:

od 1. 11. 2022, popřípadě dohodou;

 

Pracovní úvazek:

celý pracovní úvazek na dobu neurčitou se zkušební lhůtou 6 měsíců.

 

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

Úředníkem se může stát fyzická osoba, která:

 

·                     

 

Je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt;

 

·                     

dosáhla věku 18 let;

 

·                     

je způsobilá k právním úkonům;

 

·                     

je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona o úřednících;

 

·                     

ovládá jednací jazyk;

 

·                     

splňuje další předpoklady stanovené zvláštním právním předpisem.

 

 

 

Další požadavky pro toto výběrové řízení jsou:

·         středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání

·         orientace v oblasti kultury a vzdělávání (základní a předškolní vzdělávání)

·         znalost školské legislativy a schopnost aplikace v praxi výhodou

·         zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou

·         dobrá znalost práce na PC

·         praxe v oblasti řízení zaměstnanců a vedení týmu v projektovém řízení výhodou

·         praxe v oblasti obecní samosprávy a veřejné správy výhodou

·         komunikační schopnosti, zodpovědnost, samostatnost, analytické myšlení, flexibilita

 

Uchazeč podá písemnou přihlášku (jako samostatný dokument), která musí obsahovat tyto náležitosti:

·                     

jméno, příjmení a titul uchazeče;

·                     

datum a místo narození uchazeče;

·                     

státní příslušnost uchazeče;

·                     

místo trvalého pobytu uchazeče;

·                     

číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana;

·                     

datum a podpis uchazeče.

 

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

·                     

profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;

·                     

úvahu, jak nahlíží na kulturu a školství na Zbraslavi v roce 2022 (max.2000 znaků)

·                     

výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;

·                     

ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.


V případě občanů narozených před 1. prosincem 1971 dále:

·           čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.

·           ověřenou kopii osvědčení ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.

 

Nabízíme:

·       Stabilní pracovní prostředí

·       Osobní ohodnocení, odměny

·       Stravenky

·       Příspěvek na dopravu

·       Příspěvek na dovolenou

·       Zdravotní volno

·       Příjemné pracovní prostředí a týmovou podporu

·       Zajistíme v plném rozsahu vstupní i průběžné odborné vzdělávání k výkonu dané agendy

 

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášku s přílohami včetně telefonického kontaktu doručte buď osobně do podatelny Úřadu městské části Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav, nebo poštou na adresu: Úřad městské části Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav, nejpozději do 27. 10. 2022 do 12:00 hodin, v zalepené obálce označené slovy

„VŘ - Vedoucí Odboru kultury a školství“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu

           

 

Praha-Zbraslav dne: 29. 9. 2022

 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů