Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Uzavírka silnice II/106 Hradištko 18.3.-16.6.2019

Uzavírka silnice II/106 Hradištko 18.3.-16.6.2019OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Opatření obecné povahy č. 21/2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Černošice, OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací, (dále jen "správní

orgán") příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních

komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na

základě návrhu, který podal

EUROVIA CS a.s., IČO 45274924, OZ oblast Čechy střed, závod 4 – Praha, K Hájům

946, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

po projednání s Policií České republiky, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje,

Dopravní inspektorát Praha venkov – JIH dne 18.2.2019

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, opatřením obecné

povahy přechodnou úpravu provozu na sil. II/106, II/105, II/104, II/102 ve správním území

ORP Černošice v obcích Hradištko, Kamenný Přívoz, Jílové u Prahy, Davle, Štěchovice,

na sil. II/106 ve správním území ORP Benešov v obci Krňany, v souladu s § 61 odst.3

zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů .

Přechodná úprava bude provedena dle předloženého schváleného dopravně inženýrského

opatření, které je nedílnou součástí tohoto stanovení.

Dopravní značení bude osazeno :

V termínu: od 18.3.2019 do 16.6.2019

Z důvodů : Uzavírka sil. II/106 v Hradištku – rekonstrukce komunikace.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb.,

kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu

na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných platných

technických norem.

2. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení.

Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být

schváleného typu.

3. Osazení dopravního značení zajistí žadatel.

4. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude

překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

5. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další

dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit.

Odpovědná organizace : EUROVIA CS, a.s.

odpovědná osoba : Jiří Hájek tel.: 731 601 250

Č.j. MUCE 11961/2019 OSU str. 2

Odůvodnění:

Městský úřad Černošice , OSU oddělení dopravy a správy komunikací, Podskalská19,120 00

Praha 2 , stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele po projednání

s dotčenými orgány Policie ČR z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při realizaci

stavby. Žadatel předložil jednoduchou projektovou dokumentaci.

Toto stanovení přechodné úpravy je podkladem pro povolení uzavírky části sil. II/106

v Hradištku v úseku od křižovatky s ul. Šlemínská k restauraci Rozmarná z důvodů realizace

poslední etapy stavby „II/106 Hradištko, rekonstrukce silnice“.

Městský úřad Černošice OSÚ- oddělení dopravy a správy komunikací návrh posoudil a

neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.

Poučení : Ve smyslu ust. § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních

komunikacích, opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné

vyhlášky.Ve smyslu ust. §173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, nelze proti opatření

obecné povahy podat opravný prostředek.

Olga Kopřivová v.r.

referent oddělení dopravy OSÚ

Městský úřad Černošice

"otisk razítka"

Se žádostí o zveřejnění dokumentu na úřední desce a zaslání s potvrzením o vyvěšení zpět na

MěÚ Černošice.

Oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Černošice, OÚ

Hradištko, OÚ Krňany, OÚ Kamenný Přívoz, MěÚ Jílové u Prahy, OÚ Petrov, Úřadu

městyse Davle, Úřadu městyse Štěchovice.

 

5a49071378dc4677aa3540e06d61aff9.jpg

 

 87dc6b152ebc422382e373a5eba45587.jpg

 d7116fb4c3b14948a34319b184caad3d.jpg

e81ec218925442f0a3fbb2ac96b50db9.jpg

eea6f3a2ed76459e91525a0148f167b8.jpg


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů