Vyhledat v textu

Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - uzavírka Štěchovice
31
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - uzavírka Štěchovice
1
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
2
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
3
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
4
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
5
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
6
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
7
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
8
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
9
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
10
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
11
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
12
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
13
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
14
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
15
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
16
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
17
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
18
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
19
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
20
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Štěchovice 20.9.2021
21
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
22
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
23
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
24
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
25
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
26
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
27
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
28
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
29
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
30
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
1
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
2
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
3
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Uzavírka silnice II/106 Hradištko 18.3.-16.6.2019

Uzavírka silnice II/106 Hradištko 18.3.-16.6.2019OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Opatření obecné povahy č. 21/2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Černošice, OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací, (dále jen "správní

orgán") příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních

komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na

základě návrhu, který podal

EUROVIA CS a.s., IČO 45274924, OZ oblast Čechy střed, závod 4 – Praha, K Hájům

946, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

po projednání s Policií České republiky, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje,

Dopravní inspektorát Praha venkov – JIH dne 18.2.2019

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, opatřením obecné

povahy přechodnou úpravu provozu na sil. II/106, II/105, II/104, II/102 ve správním území

ORP Černošice v obcích Hradištko, Kamenný Přívoz, Jílové u Prahy, Davle, Štěchovice,

na sil. II/106 ve správním území ORP Benešov v obci Krňany, v souladu s § 61 odst.3

zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů .

Přechodná úprava bude provedena dle předloženého schváleného dopravně inženýrského

opatření, které je nedílnou součástí tohoto stanovení.

Dopravní značení bude osazeno :

V termínu: od 18.3.2019 do 16.6.2019

Z důvodů : Uzavírka sil. II/106 v Hradištku – rekonstrukce komunikace.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb.,

kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu

na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných platných

technických norem.

2. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení.

Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být

schváleného typu.

3. Osazení dopravního značení zajistí žadatel.

4. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude

překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

5. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další

dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit.

Odpovědná organizace : EUROVIA CS, a.s.

odpovědná osoba : Jiří Hájek tel.: 731 601 250

Č.j. MUCE 11961/2019 OSU str. 2

Odůvodnění:

Městský úřad Černošice , OSU oddělení dopravy a správy komunikací, Podskalská19,120 00

Praha 2 , stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele po projednání

s dotčenými orgány Policie ČR z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při realizaci

stavby. Žadatel předložil jednoduchou projektovou dokumentaci.

Toto stanovení přechodné úpravy je podkladem pro povolení uzavírky části sil. II/106

v Hradištku v úseku od křižovatky s ul. Šlemínská k restauraci Rozmarná z důvodů realizace

poslední etapy stavby „II/106 Hradištko, rekonstrukce silnice“.

Městský úřad Černošice OSÚ- oddělení dopravy a správy komunikací návrh posoudil a

neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.

Poučení : Ve smyslu ust. § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních

komunikacích, opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné

vyhlášky.Ve smyslu ust. §173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, nelze proti opatření

obecné povahy podat opravný prostředek.

Olga Kopřivová v.r.

referent oddělení dopravy OSÚ

Městský úřad Černošice

"otisk razítka"

Se žádostí o zveřejnění dokumentu na úřední desce a zaslání s potvrzením o vyvěšení zpět na

MěÚ Černošice.

Oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Černošice, OÚ

Hradištko, OÚ Krňany, OÚ Kamenný Přívoz, MěÚ Jílové u Prahy, OÚ Petrov, Úřadu

městyse Davle, Úřadu městyse Štěchovice.

 

5a49071378dc4677aa3540e06d61aff9.jpg

 

 87dc6b152ebc422382e373a5eba45587.jpg

 d7116fb4c3b14948a34319b184caad3d.jpg

e81ec218925442f0a3fbb2ac96b50db9.jpg

eea6f3a2ed76459e91525a0148f167b8.jpg


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů