Vyhledat v textu

Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
28
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
29
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
30
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
1
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
2
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
3
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
4
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
5
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
6
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
7
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
8
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Jak jsme volili?
9
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Jak jsme volili?
10
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
11
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
12
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
13
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
14
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
15
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
16
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
17
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
18
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
19
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
20
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
21
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
22
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
23
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
Zájezd „Mělnicko (nejen) vinařské“ Termín: sobota 23. 10. 2021
24
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
25
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
26
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
27
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
28
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
29
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
30
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
31
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > ROZHODNUTÍ ZMĚNA ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ČÁSTEČNÉ UZAVÍRKY MĚCHENICE

ROZHODNUTÍ ZMĚNA ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ČÁSTEČNÉ UZAVÍRKY MĚCHENICEROZHODNUTÍ ZMĚNA ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ  ČÁSTEČNÉ UZAVÍRKY
 Městský úřad Černošice , odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), posoudil žádost o změnu rozhodnutí o povolení částečné uzavírky komunikace, kterou  dne 20.11.2020 podal  
STRABAG a.s., IČO 60838744, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, zastoupený LUSMIA DZ s.r.o., IČO 06904742, V dolinách 1515/1b, 101 00  Praha 10 a na základě tohoto posouzení      

p o v o l u j e změnu rozhodnutí č.j. MUCE 22133/2020 OSU ze dne 30.3.2020 
 
Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se povoluje částečná uzavírka 
komunikace:   silnice č. II/102       v úseku:        km 2,300-3,100     

(mezi Vranskou přehradou a Měchenicemi)        z důvodů:    oprava komunikace termín (původní):       od   21.4.2020      do     15.12.2020 Podmínky pro částečnou uzavírku se doplňují a mění takto:  komunikace:   silnice č. II/102       v úseku:        km 2,300-3,100      (mezi Vranskou přehradou a Měchenicemi) z důvodů:    oprava komunikace  termín (nový):       od   21.4.2020      do     23.12.2020

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:  STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5
 
Odůvodnění
 
Žadatel v souladu s § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, podal dne 20.11.2020 žádost o prodloužení termínu částečné uzavírky sil.  II/102 v km 2,300 – 3,100, mezi Vranskou přehradou a Měchenicemi, z důvodů nedokončení 9.fáze  stavby „Rekonstrukce sil. II/102 Praha – Štěchovice km 0,0 – 4,500“.       
Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, posoudil a podle § 24 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád vydal změnu Rozhodnutí č.j.
Č.j. MUCE 161212/2020 OSU str. 2
 
MUCE 22133/2020 OSU ze dne 30.3.2020, kterou povolil prodloužení termínu částečné uzavírky komunikace za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.  Účastníci řízení - další dotčené orgány státní správy: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Poučení Proti tomuto rozhodnutí   lze podat odvolání podle ustanovení § 81 a § 83 zákona č. 500 / 2004 Sb., správní  řád, ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to podáním  prostřednictvím odboru stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací, Městského úřadu Černošice.  V souladu s § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vylučuje se případnému odvolání podle § 85 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád, odkladný účinek.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí opravňuje správní orgán zahájit řízení o přestupku s možností uložení pokuty do 500 000 Kč.
 
 
 Ing. Petra Pelešková vedoucí odboru stavební úřad   Městský úřad Černošice "otisk úředního razítka
 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů