Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Přechodná úprava provozu

Přechodná úprava provozuDatum konání:
23.6.2020
Datum ukončení:
31.8.2020

-uprava-provozu-na-sil-ii-102-iii-1027-iii-10217-ve-stechovicich-davli-slapech-busi-mistnich-komunikacich-

 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Opatření obecné povahy č. 85/2020
V Praze dne 5.6.2020
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Černošice, OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací, (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu, který podal
STRABAG a.s., IČ 60838744, Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5, v zastoupení
LUSMIA DZ s.r.o., IČO 06904742, V dolinách 1515/1b, 101 00 Praha
po projednání s Policií České republiky, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Praha venkov – JIH ze dne 4.6.2020 č.j. KRPS-125339-1/ČJ-2020-
011406, MěÚ Dobříš dne 5.6.2020
stanoví
podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na sil. II/102, III/1027, III/10217, ve Štěchovicích, Davli, Slapech, Buši, místních komunikacích Na Kocábě, Školní, Vltavská ve Štěchovicích, sil. II/114 ve správním území ORP Dobříš, v souladu s § 61 odst.3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů .
Přechodná úprava bude provedena dle předloženého schváleného dopravně inženýrského opatření, které je nedílnou součástí tohoto stanovení.
Dopravní značení bude osazeno :
V termínu: od 23.6.2020 do 31.8.2020
Z důvodů : úplná uzavírka sil. II/102 Štěchovice – průjezd na Slapy.
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných platných technických norem.
2. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
3. Osazení dopravního značení zajistí žadatel.
4. Stanovení přechodné úpravy pro komunikace ve správní území ORP Benešov vydává MěÚ
Benešov.
5. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
6. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit.

Č.j. MUCE 36333/2020 OSU str. 2 Odpovědná organizace : STRABAG a.s.
odpovědná osoba : Ing. Karel Šimek tel.: 602 224 685
Odůvodnění:
Městský úřad Černošice , OSU oddělení dopravy a správy komunikací, Podskalská19,120 00 Praha 2 , stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele po projednání s dotčenými orgány Policie ČR z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při realizaci stavby. Žadatel předložil jednoduchou projektovou dokumentaci.
Toto stanovení přechodné úpravy je podkladem pro povolení úplné uzavírky sil. II/102 v úseku od poloviny křižovatky s ul. Na Kocábě za most přes Kocábu ve Štěchovicích – průjezd na Slapy – z důvodů realizace 4.etapy stavby „Rekonstrukce sil. II/102 Praha – Štěchovice km 10,200 – 13,200“.
Městský úřad Černošice OSÚ- oddělení dopravy a správy komunikací návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.
Poučení : Ve smyslu ust. § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.Ve smyslu ust. §173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Olga Kopřivová v.r. referent oddělení dopravy OSÚ Městský úřad Černošice 

 

 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů