Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7
NOC KOSTELŮ 2024
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Štěchovice 6.12.2023

Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Štěchovice 6.12.2023Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Štěchovice

 Zasedání zastupitelstva městyse Štěchovice

se koná v budově Multifunkčního centra Štěchovice 6.12. 2023 od 18:00 hodin

 

Program zasedání zastupitelstva městyse Štěchovice dne 6. 12. 2023:

 

 1. Uvítání
 2. Volba zapisovatele
 3. Volba mandátové komise
 4. Volba ověřovatelů zápisu
 5. Schválení programu
 6. Zpráva kontrolního výboru
 7. Schválení zrušení OZV č. 1/2022
 8. Schválení OZV městyse Štěchovice o nočním klidu a regulaci hlučných činností
 9. Schválení OZV městyse Štěchovice k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti
 10. Schválení aktualizace provozního řádu Sběrného místa Štěchovice
 11. Schválení objednávky pořízení tepelného čerpadla pro budovu Úřadu městyse Štěchovice
 12. Schválení zadávací dokumentace pro výběrové řízení rekonstrukce márnice
 13. Schválení záměru pronájmu části p. p. č. 658/1 v k. ú. Štěchovice u Prahy o výměře 80m2
 14. Schválení záměru prodloužení nájemní smlouvy části p. p. č. 371/15 v k. ú. Štěchovice u Prahy
 15. Schválení záměru prodloužení nájemní smlouvy p. st. č. 721 včetně budovy bez čp/če v k.ú. Štěchovice u Prahy (areál Montáže)
 16. Schválení záměru prodloužení nájemní smlouvy části p.p.č. 355/4, části p.p.č.355/17, části p.p.č.371/4, části p. st.č. 722/1 včetně části budovy bez čp/če vše v k.ú. Štěchovice u Prahy (areál Montáže)
 17. Schválení záměru prodloužení nájemní smlouvy části p.p.č.355/4, části p.p.č.355/17 a části p.st.č. 1298 včetně budovy bez čp/če vše v k.ú. Štěchovice u Prahy (areál Montáže)
 18. Projednání žádosti o pronájem p. p. č. 652/54 v k. ú. Štěchovice u Prahy (p. pod budovou č. e. 237)
 19. Schválení návrhu rozpočtové změny č. 5/2023
 20. Projednání žádosti SDH Štěchovice o prodloužení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu městyse Štěchovice
 21. Projednání žádostí o veřejnou finanční podporu z rozpočtu městyse Štěchovice na rok 2024, přijaté žádosti:
  • Český rybářský svaz
  • Vltavan Štěchovice
  • Sokol Masečín
  • Osada SKOT
  • SDH Masečín
  • SDH Štěchovice
  • Povltavská fotbalová akademie
  • Fotbalový oddíl TJ Štěchovice
  • TJ Štěchovice
  • Římskokatolická farnost Štěchovice
  • Centrum sociálních služeb Hvozdy
  • Kvalitní podzim života
  • Zdravotní klaun
  • Portus Praha
  • Judo Davle Štěchovice
  • Spolek Hvozdík
  • Brdy Vltava o.p.s.
  • Karel Novák, volejbalový turnaj
  • Petr Klusák, tenisová škola
  • Petr Klusák – letní kino
 22. Schválení účetní závěrky MŠ Štěchovice roku 2022
 23. Projednání závěru rozboru hospodaření MŠ Štěchovice, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022 ve výši 319.025,66 Kč na účet 408 – Opravy předcházejících účetních období
 24. Projednání žádosti ředitelky MŠ Štěchovice o schválení odpisového plánu na rok 2024
 25. Projednání žádosti ředitelky MŠ Štěchovice o schválení uzavření mateřské školy v době Vánočních prázdnin od 27.12.2023 do 2.1.2024
 26. Projednání aktualizace zřizovacích listin MŠ a ZŠ Štěchovice
 27. Schválení návrhu rozpočtu ZŠ Štěchovice pro rok 2024
 28. Schválení návrhu rozpočtu MŠ Štěchovice pro rok 2024
 29. Schválení návrhu rozpočtu městyse Štěchovice pro rok 2024
 30. Ostatní
 31. Diskuze

 

Kateřina Rožníčková, v.r.

starostka městyse Štěchovice