Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Pozvánka na zasedání zastupitelstva 7.6.2018

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 7.6.2018Datum konání:
7.6.2018

Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Štěchovice

 

Zasedání zastupitelstva městyse Štěchovice se koná

v budově Multifunkčního centra ve Štěchovicích 7. 6. 2018 od 18:00 hodin

 

Program zasedání zastupitelstva městyse Štěchovice

dne 7. 6. 2018:

 

1.    Uvítání

2.    Volba zapisovatele

3.    Volba mandátové komise

4.    Volba ověřovatelů zápisu

5.    Schválení programu

6.    Schválení návrhu rozpočtové změny č. 2/2018/ Příloha č. 1

7.    Schválení závěrečné zprávy MŠ

8.    Schválení závěrečné zprávy ZŠ

9.    Schválení závěrečného účtu městyse Štěchovice

10. Schválení bezúplatného převodu pozemku p. č. 67/80 o výměře 18m2 v k. ú. Masečín do majetku městyse Štěchovice

11. Projednání návrhu vykoupení pozemku 67/78 v k. ú. Masečín o výměře 358m2 do majetku městyse Štěchovice, návrh ceny

12. Projednání žádosti Římskokatolické farnosti Štěchovice o příspěvek ve výši 50tis. Kč na další etapu opravy oken v kostele

13. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění IP – 12 -6013262/VB/01, Štěchovice, č. e. 362, přípojka NN

14. Schválení záměru prodeje pozemku p. č. 666/1 k. ú. Štěchovice

15. Projednání žádosti o schválení plánu údržby pro rok 2018, VHS Benešov

16. Schválení zadání zpracování podkladů pro podání dotace voda a kanalizace do ulice Za Kocábou a Na Kocábě, způsob financování

17. Představení vypracovaného projektu na výstavbu lávky pro pěší přes Kocábu, schválení projektu, způsob financování

18. Představení vypracovaného projektu kruhového objezdu u autobusového nádraží Štěchovice, schválení projektu, způsob financování

19. Schválení návrhu strategického plánu městyse Štěchovice

20. Schválení pořadí uchazečů výběrového řízení – pořízení kontejnerů

21. Schválení a pověření k aktualizaci pojistné smlouvy na pojištění majetku obce

22.       22.1.Revokace usnesení ze dne 26.3.2018 č. p. 199 Masečín bod 15.4. z důvodu nedostatečné zřejmosti -  Usnesení: ZM Štěchovice schvaluje prodloužení stávající nájemní smlouvy panu Vaškovi o 5 let a výší nájemného 2 tis. Kč měsíčně.

22.2.Schválení záměru prodloužení smlouvy č. p. 199 Masečín. Stanovení podmínek.

23.       23.1.Revokace usnesení ze dne 26.3.2018 Montáže bod 15.3 z důvodu nedostatečné zřejmosti - Usnesení: ZM Štěchovice schvaluje prodloužení stávající nájemní smlouvy s panem Řehořem o 5 let a Usnesení: ZM Štěchovice schvaluje navýšení nájemného o 10 % panu Řehořovi ve skladovacích halách.

23.2. Příprava podkladů k vypsání záměru pronájmu areálu Montáží– doba trvání smlouvy, min.nájem, rozšíření smlouvy o pozemky, které nebyly zahrnuty do nájmu…Stanovení podmínek

24.      24.1.Revokace usnesení ze dne 26.3.2018 obchod bod 18. z důvodu nedostatečné zřejmosti  - Usnesení: ZM Štěchovice schvaluje záměr pronájmu pozemků p. č. 355/5 a 355/13, oba v k. ú. Štěchovice u Prahy, na výstavbu areálu prodejny potravin na dobu 30 let, platba nájmu na 10 let dopředu ve výši celkem min. 2,4 mil. Kč. Celkové nájemné za 30 let v min. výši 7mil. Kč.

24.2.Projednání možnosti výstavby nákupního centra ve Štěchovicích

24.3.Příprava podkladů k vypsání záměru, prodej – pronájem části pozemku p. č. 355/5 a 355/13, oba v k. ú. Štěchovice u Prahy, doba trvání smlouvy, min. nájem. Stanovení podmínek

25.       25.1.Revokace usnesení ze dne 26.3.2018 schválení záměru odprodeje části pozemku p. č. 431 v k. ú. Masečín

25.2. Schválení záměru směny části p. p. č. 431 za část p. p. č. 33 za p. p. č. 257/44 vše

v k. ú. Masečín

26. Určení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2018 – 2022

27. Schválení směny pozemků p. č. 132/27 odděleného z pozemku 132/10, 132/26 odděleného z 

p. p. č. 132/16 oba v k. ú. Masečín za p. p. č. 436/15, 436/14, 436/13, 436/12, 436/11,  436/10 a díly b, e, h, k vše oddělené z p. p. č. 436/1 vše v k. ú. Masečín

28. Schválení bezúplatného převodu ideální poloviny p.č. 67/2 v k. ú. Masečín do majetku městyse Štěchovice

29. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene k p. p. č. 67/3 v k. ú. Masečín

30.  Informace o probíhajícím soudu s Ministerstvem financí

31. Schválení záměru prodeje pozemku p. č. 20/6 v k. ú. Masečín

32. Ostatní

33. Diskuze

34. Závěr                       

 

 

                              

    

Miloš Čapek

starosta městyse Štěchovice


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů