Vyhledat v textu

Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - uzavírka Štěchovice
31
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - uzavírka Štěchovice
1
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
2
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
3
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
4
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
5
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
6
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
7
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
8
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
9
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
10
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
11
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
12
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
13
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
14
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
15
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
16
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
17
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
18
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
19
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
20
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Štěchovice 20.9.2021
21
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
22
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
23
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
24
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
25
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
26
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
27
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
28
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
29
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
30
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
1
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
2
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
3
PLATNOST KARET "LÍTAČKA"
Harmonogram prací rekonstrukce komunikace č. II/102
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Pozvánka na zasedání zastupitelstva 7.6.2018

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 7.6.2018Datum konání:
7.6.2018

Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Štěchovice

 

Zasedání zastupitelstva městyse Štěchovice se koná

v budově Multifunkčního centra ve Štěchovicích 7. 6. 2018 od 18:00 hodin

 

Program zasedání zastupitelstva městyse Štěchovice

dne 7. 6. 2018:

 

1.    Uvítání

2.    Volba zapisovatele

3.    Volba mandátové komise

4.    Volba ověřovatelů zápisu

5.    Schválení programu

6.    Schválení návrhu rozpočtové změny č. 2/2018/ Příloha č. 1

7.    Schválení závěrečné zprávy MŠ

8.    Schválení závěrečné zprávy ZŠ

9.    Schválení závěrečného účtu městyse Štěchovice

10. Schválení bezúplatného převodu pozemku p. č. 67/80 o výměře 18m2 v k. ú. Masečín do majetku městyse Štěchovice

11. Projednání návrhu vykoupení pozemku 67/78 v k. ú. Masečín o výměře 358m2 do majetku městyse Štěchovice, návrh ceny

12. Projednání žádosti Římskokatolické farnosti Štěchovice o příspěvek ve výši 50tis. Kč na další etapu opravy oken v kostele

13. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění IP – 12 -6013262/VB/01, Štěchovice, č. e. 362, přípojka NN

14. Schválení záměru prodeje pozemku p. č. 666/1 k. ú. Štěchovice

15. Projednání žádosti o schválení plánu údržby pro rok 2018, VHS Benešov

16. Schválení zadání zpracování podkladů pro podání dotace voda a kanalizace do ulice Za Kocábou a Na Kocábě, způsob financování

17. Představení vypracovaného projektu na výstavbu lávky pro pěší přes Kocábu, schválení projektu, způsob financování

18. Představení vypracovaného projektu kruhového objezdu u autobusového nádraží Štěchovice, schválení projektu, způsob financování

19. Schválení návrhu strategického plánu městyse Štěchovice

20. Schválení pořadí uchazečů výběrového řízení – pořízení kontejnerů

21. Schválení a pověření k aktualizaci pojistné smlouvy na pojištění majetku obce

22.       22.1.Revokace usnesení ze dne 26.3.2018 č. p. 199 Masečín bod 15.4. z důvodu nedostatečné zřejmosti -  Usnesení: ZM Štěchovice schvaluje prodloužení stávající nájemní smlouvy panu Vaškovi o 5 let a výší nájemného 2 tis. Kč měsíčně.

22.2.Schválení záměru prodloužení smlouvy č. p. 199 Masečín. Stanovení podmínek.

23.       23.1.Revokace usnesení ze dne 26.3.2018 Montáže bod 15.3 z důvodu nedostatečné zřejmosti - Usnesení: ZM Štěchovice schvaluje prodloužení stávající nájemní smlouvy s panem Řehořem o 5 let a Usnesení: ZM Štěchovice schvaluje navýšení nájemného o 10 % panu Řehořovi ve skladovacích halách.

23.2. Příprava podkladů k vypsání záměru pronájmu areálu Montáží– doba trvání smlouvy, min.nájem, rozšíření smlouvy o pozemky, které nebyly zahrnuty do nájmu…Stanovení podmínek

24.      24.1.Revokace usnesení ze dne 26.3.2018 obchod bod 18. z důvodu nedostatečné zřejmosti  - Usnesení: ZM Štěchovice schvaluje záměr pronájmu pozemků p. č. 355/5 a 355/13, oba v k. ú. Štěchovice u Prahy, na výstavbu areálu prodejny potravin na dobu 30 let, platba nájmu na 10 let dopředu ve výši celkem min. 2,4 mil. Kč. Celkové nájemné za 30 let v min. výši 7mil. Kč.

24.2.Projednání možnosti výstavby nákupního centra ve Štěchovicích

24.3.Příprava podkladů k vypsání záměru, prodej – pronájem části pozemku p. č. 355/5 a 355/13, oba v k. ú. Štěchovice u Prahy, doba trvání smlouvy, min. nájem. Stanovení podmínek

25.       25.1.Revokace usnesení ze dne 26.3.2018 schválení záměru odprodeje části pozemku p. č. 431 v k. ú. Masečín

25.2. Schválení záměru směny části p. p. č. 431 za část p. p. č. 33 za p. p. č. 257/44 vše

v k. ú. Masečín

26. Určení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2018 – 2022

27. Schválení směny pozemků p. č. 132/27 odděleného z pozemku 132/10, 132/26 odděleného z 

p. p. č. 132/16 oba v k. ú. Masečín za p. p. č. 436/15, 436/14, 436/13, 436/12, 436/11,  436/10 a díly b, e, h, k vše oddělené z p. p. č. 436/1 vše v k. ú. Masečín

28. Schválení bezúplatného převodu ideální poloviny p.č. 67/2 v k. ú. Masečín do majetku městyse Štěchovice

29. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene k p. p. č. 67/3 v k. ú. Masečín

30.  Informace o probíhajícím soudu s Ministerstvem financí

31. Schválení záměru prodeje pozemku p. č. 20/6 v k. ú. Masečín

32. Ostatní

33. Diskuze

34. Závěr                       

 

 

                              

    

Miloš Čapek

starosta městyse Štěchovice


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů