Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28
Plánované akce do konce roku 2023
29
Plánované akce do konce roku 2023
30
Plánované akce do konce roku 2023
31
Plánované akce do konce roku 2023
1
Plánované akce do konce roku 2023
2
Plánované akce do konce roku 2023
3
Plánované akce do konce roku 2023
4
Plánované akce do konce roku 2023
5
Plánované akce do konce roku 2023
Pozvánka - přednáška o fotovoltaice v MFC 5.9.2023
6
Plánované akce do konce roku 2023
7
Plánované akce do konce roku 2023
8
Plánované akce do konce roku 2023
9
Plánované akce do konce roku 2023
10
Plánované akce do konce roku 2023
11
Plánované akce do konce roku 2023
12
Plánované akce do konce roku 2023
13
Plánované akce do konce roku 2023
14
Plánované akce do konce roku 2023
15
Plánované akce do konce roku 2023
16
Plánované akce do konce roku 2023
17
Plánované akce do konce roku 2023
18
Plánované akce do konce roku 2023
19
Plánované akce do konce roku 2023
20
Plánované akce do konce roku 2023
21
Plánované akce do konce roku 2023
22
Plánované akce do konce roku 2023
23
Plánované akce do konce roku 2023
24
Plánované akce do konce roku 2023
25
Plánované akce do konce roku 2023
26
Plánované akce do konce roku 2023
Matrika uzavřena 26.9.-2.10.2023
27
Plánované akce do konce roku 2023
Matrika uzavřena 26.9.-2.10.2023
28
Plánované akce do konce roku 2023
Matrika uzavřena 26.9.-2.10.2023
29
Plánované akce do konce roku 2023
Matrika uzavřena 26.9.-2.10.2023
30
Plánované akce do konce roku 2023
Matrika uzavřena 26.9.-2.10.2023
1
Plánované akce do konce roku 2023
Matrika uzavřena 26.9.-2.10.2023
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Pozvánka na zasedání zastupitelstva 23.10.2017

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 23.10.2017Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Štěchovice

 

Zasedání zastupitelstva městyse Štěchovice se koná v restauraci

„U Cihelků“ v Masečíně 23. 10. 2017 od 18:00 hodin

 

Program zasedání zastupitelstva městyse Štěchovice

dne 23. 10. 2017:

 

1.    Uvítání

2.    Volba zapisovatele

3.    Volba mandátové komise

4.    Volba ověřovatelů zápisu

5.    Schválení programu

6.    Zpráva kontrolního výboru

7.    Schválení podání žádosti o dotaci z OPŽP na rekonstrukci ČOV v Třebenicích (71. výzva, PO 1, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod) a ÚV Třebenice (73. výzva, PO 1, SC 1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství)

8.    Pověření k zpracování žádosti o výše uvedenou dotaci

9.    Schválení podání žádosti o dotaci z OPŽP výzva č. 69, Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

10.  Pověření k zpracování žádosti o výše uvedenou dotaci

11.  Schválení přijetí dotace z OPŽP Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Masečín

12.  Schválení přijetí dotace z OPŽP Štěchovice – kontejnerové hnízdo

13.  Schválení výzvy na realizaci výstavby kontejnerového hnízda, pověření ke zpracování

14.  Předání informací k zprávě o hodnocení veřejné zakázky „ Výtlačný řad V2 – Vodojem Štěchovice II. – Masečín“

15.  Schválení záměru směny částí pozemků p. č. 436/1 v k. ú. Masečín za část p. p. č. 129 a p. p. č. 132/10 oba v k. ú. Masečín dle přiložené mapy s doplatkem ceny

16.  Schválení Obecně závazné vyhlášky městyse Štěchovice č. 1/2017 o zákazu provozování výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení

17.  Schválení Obecně závazné vyhlášky městyse Štěchovice č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

18.  Schválení plánu údržby pro rok 2018, VHS Benešov

19.  Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV -12-6021111/VB/1 Štěchovice, kNN pro p. p. č. 148/1, Štěchovice u Prahy

20.  Schválení prodeje p. p. č. 192/11 v k. ú. Štěchovice u Prahy o výměře 2m2, určení prodejní ceny

21.  Projednání nařízení vlády České republiky o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

22.  Různé

23.  Diskuze

24.  Závěr

Miloš Čapek

starosta městyse Štěchovice

 

 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů