Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ-referent/referentka Stavebního úřadu.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ-referent/referentka Stavebního úřadu.OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Starostka městyse Štěchovice podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 21. února 2022 výběrové řízení na obsazení místa

 

referent/referentka Stavebního úřadu.

 

Označení zaměstnavatele: Městys Štěchovice, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice

 

Druh práce: referent/referentka Stavební úřad Štěchovice

 

Místo výkonu práce: Úřad městyse Štěchovice, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice

 

Pracovní úvazek: pracovní poměr na dobu určitou, 3měsíční zkušební doba

 

Platová třída odpovídající druhu sjednané práce: platová třída 9. nebo 10. v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění v závislosti na zkušenostech a praxi.

 

Předpoklady pro výkon práce:

- státní občan ČR nebo cizí státní občan, který má trvalý pobyt na území ČR, a je

starší 18 let,

- bezúhonnost,

- způsobilost k právním úkonům,

- znalost jednacího jazyka.

 

Požadované vzdělání:

- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru,

- vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo

- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.

 

Další předpoklady pro výkon práce:

- znalost činností územních samosprávných celků,

- znalost právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci v platném znění, zejména zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zákon č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- komunikativnost, vstřícný přístup k občanům,

- samostatnost, zodpovědnost, rozhodnost,

- psychická odolnost vůči zátěži a stresu,

- pozitivní přístup k řešení problémů a organizační schopnosti

 

 

- velmi dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, elektronická pošta)

- řidičské oprávnění skupiny B,

- zkouška zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění výhodou.

 

Přihláška uchazeče musí obsahovat:

- jméno, příjmení, titul,

- datum a místo narození,

- státní příslušnost,

- místo trvalého pobytu (adresa současného bydliště, pokud je odlišné od místa TP),

- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího stát- ního občana,

- kontakt (telefon, e-mail),

- datum a podpis uchazeče.

 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,

-  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

-  ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

- čestné prohlášení o tom, že dotyčný nebyl v posledních 5letech pravomocně uznán vinným za přestupek nebo správní delikt související s výkonem poptávané činnosti.

 

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody, nástup možný ihned.

 

Lhůta pro podání přihlášky: do 15. března 2022 do 12 hodin.

 

Přihlášku je možné zaslat písemně v uzavřené obálce na adresu Úřad městyse Štěchovice, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice nebo na stejnou adresu osobně na podatelnu Úřadu městyse Štěchovice. Obálka bude označena „výběrové řízení – referent Stavebního úřadu“ ve výše uvedené lhůtě.

 

Přihláška, která nebude obsahovat požadované náležitosti, nebude přijata do hodnocení.
Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

 

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodů zrušit, případně veškeré přijaté přihlášky odmítnout, a to kdykoliv v průběhu i po vyhodnocení výběrového řízení.
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení je též zveřejněno na elektronické úřední desce městyse Štěchovice www.stechovice.info

 

První kolo výběrového řízení bude probíhat bez účasti uchazečů formou posouzení zaslaných písemných přihlášek a materiálů výběrovou komisí jmenovanou k tomuto účelu.

Vybraní uchazeči z prvního kola budou vyzváni telefonicky či e-mailem k účasti na výběrovém řízení k osobnímu pohovoru.

Po skončení výběrového řízení budou všechny materiály uchazeče vráceny.

 

 

 

 

V případě dotazů můžete kontaktovat starostku městyse Štěchovice,

Kateřinu Rožníčkovou, mobil 604 329 388

 

Ve Štěchovicích dne 21. února 2021

 

 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů