Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7
NOC KOSTELŮ 2024
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍOZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Starostka městyse Štěchovice podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních sa-mosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašu-je dne 3. června 2022 výběrové řízení na obsazení místa

 referent/referentka Stavebního úřadu.

 

Označení zaměstnavatele: Městys Štěchovice, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice

Druh práce: referent/referentka Stavební úřad Štěchovice

 Místo výkonu práce: Úřad městyse Štěchovice, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice

 Pracovní úvazek: pracovní poměr na dobu neurčitou, 6 měsíční zkušební doba

 

Platová třída odpovídající druhu sjednané práce: platová třída 9. nebo 10. v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o plato-vých poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění v závislosti na zkušenostech a praxi;

 

Předpoklady pro výkon práce:

- státní občan ČR nebo cizí státní občan, který má trvalý pobyt na území ČR, a je

starší 18 let,

- bezúhonnost,

- způsobilost k právním úkonům,

- znalost jednacího jazyka.

 

Požadované vzdělání:

vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve stu-dijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru,

nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnic-tví,

nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.

 

Další předpoklady pro výkon práce:

- znalost činností územních samosprávných celků,

- znalost právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci v platném znění, zejména zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zákon č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- komunikativnost, vstřícný přístup k občanům,

- samostatnost, zodpovědnost, rozhodnost,

- psychická odolnost vůči zátěži a stresu,

- pozitivní přístup k řešení problémů a organizační schopnosti

 

 

- velmi dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, elektronická pošta)

- řidičské oprávnění skupiny B výhodou,

- zkouška zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění také výhodou.

 

Přihláška uchazeče musí obsahovat:

- jméno, příjmení, titul,

- datum a místo narození,

- státní příslušnost,

- místo trvalého pobytu (adresa současného bydliště, pokud je odlišné od místa TP),

- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího stát- ního občana,

- kontakt (telefon, e-mail),

- datum a podpis uchazeče.

 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných zna-lostech a dovednostech týkajících se správních činností,

- čestné prohlášení o tom, že dotyčný nebyl v posledních 5letech pravomocně uznán vinným za přestupek nebo správní delikt související s výkonem poptávané činnosti.

 

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody, nástup možný ihned.

 

Lhůta pro podání přihlášky: do 30. června 2022 do 12 hodin.

 

Přihlášku je možné zaslat písemně v uzavřené obálce na adresu Úřad městyse Štěcho-vice, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice nebo na stejnou adresu osobně na podatelnu Úřadu městyse Štěchovice. Obálka bude označena „výběrové řízení – referent Stavebního úřadu“ ve výše uvedené lhůtě.

 

Přihláška, která nebude obsahovat požadované náležitosti, nebude přijata do hodnocení. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

 

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodů zrušit, případně veškeré přijaté přihlášky odmítnout, a to kdykoliv v průběhu i po vy-hodnocení výběrového řízení. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení je též zveřejněno na elektronické úřední desce městyse Štěchovice www.stechovice.info

 

První kolo výběrového řízení bude probíhat bez účasti uchazečů formou posouzení za-slaných písemných přihlášek a materiálů výběrovou komisí jmenovanou k tomuto účelu.

Vybraní uchazeči z prvního kola budou vyzváni telefonicky či e-mailem k účasti na vý-běrovém řízení k osobnímu pohovoru.

Po skončení výběrového řízení budou všechny materiály uchazeče vráceny.

 

V případě dotazů můžete kontaktovat starostku městyse Štěchovice paní Kateřinu Rož-níčkovou, mobil 604 329 388

 

Ve Štěchovicích dne 3. června 2022

 

 

 

 

Kateřina Rožníčková

starostka městyse Štěchovice

 

 

 

 

 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů