Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
Divadelní představení Dámský krejčí 19.1.2024
20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Odpadového hospodářství a „podnikatelský odpad"

Odpadového hospodářství a „podnikatelský odpad"Problematika odpadového hospodářství a „podnikatelský odpad“.

V naší obci rychlým tempem roste objem množství odpadu k likvidaci. Zvyšuje se cena nejen skládkovného, svozu a dalších souvisejících nákladů např. ceny za pronájem nebo pořízení sběrných nádob. Odpadu je tolik, že svozová firma musela přidat další svozový den. Městys Štěchovice v loňském roce doplatil na likvidaci odpadu 2,8mil. Kč.

Náš úřad se touto problematikou dlouhodobě zabývá. Našim cílem je snížení finanční spoluúčasti obce na odpadovém hospodářství a splnění povinnosti obce od roku 2025, kdy bude třeba třídit již 60 procent a recyklovat 55 procent komunálního odpadu.

V letošním roce dojde k několika úpravám:

  • Aktualizace ceníku a důkladná kontrola likvidace odpadu ze strany podnikajících osob
  • Postupné vykoupení nádob na svozových stanovištích (odpadne platba za pronájem)
  • Nádoby na sklo. Z důvodu nedodržování třídění barevného a bílého skla, byly veškeré nádoby na sklo opatřeny jednotnou informační cedulkou a již není potřeba sklo třídit podle barvy. Svozová společnost odveze vše v jednom svozu.
  • Zpracování odpadové analýzy s cílem poznat slabá místa zavedeného systému odpadového hospodářství, nalézt nové příležitosti pro jeho zefektivnění a především snížení našich nákladů

„Podnikatelský odpad“

Právnické i fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou povinni likvidovat odpad vzniklý jejich činností a posléze prokázat, jakým způsobem ho likvidují.

Ze zákona o odpadech je každá právnická nebo fyzická osoba oprávněna k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady, považována za původce odpadu (jedná se i o živnostníky tzn. obchody, kadeřnice, restaurace, účetní….)

Obvykle se jedná o komunální odpad a odpady z obalů z papíru, plastů, skla a kovů, které vznikají při nevýrobní činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání.

Podle nového zákona o odpadech může podnikající fyzická osoba zajistit svoz takto definovaného živnostenského odpadu (komunálního i tříděného) dvěma způsoby, a to:

  • na základě smlouvy s oprávněnou osobou (přímo svozovou společností) k převzetí daného druhu a kategorie odpadu, nebo
  • prostřednictvím obecního systému nakládání s komunálními odpady na základě smlouvy s městysem Štěchovice; v takovém případě se odpady z obalů zařazují jako odpovídající druh komunálního odpadu.

Po uzavření smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství mají podnikající osoby množnost likvidovat odpad prostřednictvím systému městyse, který je prioritně určen pro občany.

Zastupitelstvo městyse Štěchovice schválilo pro rok 2024 ceník za přepravu a odstraňování odpadů pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání ve správním území městyse Štěchovice v několika variantách, který si podnikající osoba vybere (velikost nádoby, druh odpadu).

Výzva

Zájemci o uzavření smlouvy o likvidaci odpadu s městysem Štěchovice mohou v úředních dnech kontaktovat paní Hájkovou.

Tel. 257 740 403 l.16 nebo email: sona.hajkova@ou-stechovice.cz

Screenshot 2024-03-08 at 09-44-37 Microsoft Word - Prirucka pro zivnostniky 2021_vF - prirucka-pro-zivnostniky-2021vf.pdf.png

Screenshot 2024-03-08 at 09-45-03 Microsoft Word - Prirucka pro zivnostniky 2021_vF - prirucka-pro-zivnostniky-2021vf.pdf.png