Pozvánka na zasedání zastupitelstva 23.10.2017Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Štěchovice

 

Zasedání zastupitelstva městyse Štěchovice se koná v restauraci

„U Cihelků“ v Masečíně 23. 10. 2017 od 18:00 hodin

 

Program zasedání zastupitelstva městyse Štěchovice

dne 23. 10. 2017:

 

1.    Uvítání

2.    Volba zapisovatele

3.    Volba mandátové komise

4.    Volba ověřovatelů zápisu

5.    Schválení programu

6.    Zpráva kontrolního výboru

7.    Schválení podání žádosti o dotaci z OPŽP na rekonstrukci ČOV v Třebenicích (71. výzva, PO 1, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod) a ÚV Třebenice (73. výzva, PO 1, SC 1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství)

8.    Pověření k zpracování žádosti o výše uvedenou dotaci

9.    Schválení podání žádosti o dotaci z OPŽP výzva č. 69, Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

10.  Pověření k zpracování žádosti o výše uvedenou dotaci

11.  Schválení přijetí dotace z OPŽP Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Masečín

12.  Schválení přijetí dotace z OPŽP Štěchovice – kontejnerové hnízdo

13.  Schválení výzvy na realizaci výstavby kontejnerového hnízda, pověření ke zpracování

14.  Předání informací k zprávě o hodnocení veřejné zakázky „ Výtlačný řad V2 – Vodojem Štěchovice II. – Masečín“

15.  Schválení záměru směny částí pozemků p. č. 436/1 v k. ú. Masečín za část p. p. č. 129 a p. p. č. 132/10 oba v k. ú. Masečín dle přiložené mapy s doplatkem ceny

16.  Schválení Obecně závazné vyhlášky městyse Štěchovice č. 1/2017 o zákazu provozování výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení

17.  Schválení Obecně závazné vyhlášky městyse Štěchovice č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

18.  Schválení plánu údržby pro rok 2018, VHS Benešov

19.  Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV -12-6021111/VB/1 Štěchovice, kNN pro p. p. č. 148/1, Štěchovice u Prahy

20.  Schválení prodeje p. p. č. 192/11 v k. ú. Štěchovice u Prahy o výměře 2m2, určení prodejní ceny

21.  Projednání nařízení vlády České republiky o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

22.  Různé

23.  Diskuze

24.  Závěr

Miloš Čapek

starosta městyse Štěchovice

 

 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
Česky English

Vyhledat v textu

17. 6. Adolf

Zítra: Milan

Diskusní fórum

příspěvků: 189

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
Oznámení konání společného jednání o návrhu územního plánu Štěchovice
28
Oznámení konání společného jednání o návrhu územního plánu Štěchovice
29
Oznámení konání společného jednání o návrhu územního plánu Štěchovice
30
Oznámení konání společného jednání o návrhu územního plánu Štěchovice
31
Oznámení konání společného jednání o návrhu územního plánu Štěchovice
1
Oznámení konání společného jednání o návrhu územního plánu Štěchovice
2
Oznámení konání společného jednání o návrhu územního plánu Štěchovice
3
Oznámení konání společného jednání o návrhu územního plánu Štěchovice
4
Oznámení konání společného jednání o návrhu územního plánu Štěchovice
Výstava fotografií MFC 4.-6.6.2019
5
Oznámení konání společného jednání o návrhu územního plánu Štěchovice
Výstava fotografií MFC 4.-6.6.2019
6
Oznámení konání společného jednání o návrhu územního plánu Štěchovice
Výstava fotografií MFC 4.-6.6.2019
7
Oznámení konání společného jednání o návrhu územního plánu Štěchovice
8
Oznámení konání společného jednání o návrhu územního plánu Štěchovice
9
Oznámení konání společného jednání o návrhu územního plánu Štěchovice
10
Oznámení konání společného jednání o návrhu územního plánu Štěchovice
11
Oznámení konání společného jednání o návrhu územního plánu Štěchovice
12
Oznámení konání společného jednání o návrhu územního plánu Štěchovice
13
Oznámení konání společného jednání o návrhu územního plánu Štěchovice
14
Oznámení konání společného jednání o návrhu územního plánu Štěchovice
15
38. ročník turistického pochodu Údolím zlatonosné Kocáby 15.6.2019
Oznámení konání společného jednání o návrhu územního plánu Štěchovice
16
Oznámení konání společného jednání o návrhu územního plánu Štěchovice
17
Oznámení konání společného jednání o návrhu územního plánu Štěchovice
18
Oznámení konání společného jednání o návrhu územního plánu Štěchovice
19
Oznámení konání společného jednání o návrhu územního plánu Štěchovice
20
Oznámení konání společného jednání o návrhu územního plánu Štěchovice
21
Oznámení konání společného jednání o návrhu územního plánu Štěchovice
22
Oznámení konání společného jednání o návrhu územního plánu Štěchovice
23
Oznámení konání společného jednání o návrhu územního plánu Štěchovice
24
Oznámení konání společného jednání o návrhu územního plánu Štěchovice
25
Oznámení konání společného jednání o návrhu územního plánu Štěchovice
26
Oznámení konání společného jednání o návrhu územního plánu Štěchovice
27
Hurá prázdniny
Oznámení konání společného jednání o návrhu územního plánu Štěchovice
28
Oznámení konání společného jednání o návrhu územního plánu Štěchovice
29
Oznámení konání společného jednání o návrhu územního plánu Štěchovice
30
Oznámení konání společného jednání o návrhu územního plánu Štěchovice

Návštěvnost stránek

2228879